Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος - Ειδικός/ή Επιστήμονας Έρευνας (ΕΕΕ)

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA64791
Type: Full time / Contract

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ/ΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΕΡΕΥΝΑΣ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τίτλος: Ειδικός/ή Επιστήμονας Έρευνας (ΕΕΕ)
Αρ. Θέσεων: Μία (1)
Κατηγορία: Σύμβαση με μερική ή πλήρη απασχόληση (8 μήνες συμβόλαιο με δυνατότητα ανανέωσης)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Έρευνας (ΕΕΕ) με μερική ή πλήρη απασχόληση, για διεξαγωγή έρευνας για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου STRENGTHENING OF UNREINFORCED HERITAGE MASONRY STRUCTURES που χρηματοδοτείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Καθήκοντα και ευθύνες:
Ο/Η ΕΕΕ δύναται να διεξάγει έρευνα συναφή με ενίσχυση κατασκευών υψηλής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομίας από άοπλη τοιχοποιία. Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας ο/η ΕΕΕ θα ασχολείται και με τα ακόλουθα:
• Σχεδιασμό και επίβλεψη πειραμάτων σε δοκίμια άοπλης τοιχοποιίας.
• Συντονισμό για κατασκευή των δοκιμίων.
• Τοποθέτηση οργάνων μέτρησης και συλλογή πειραματικών δεδομένων.
• Συγγραφή άρθρων για δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίων και σε επιστημονικά περιοδικά.
• Συνεισφορά στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα προσόντα:
• Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε θέματα ή κλάδους συναφείς με την Πολιτική Μηχανική.
• Αρίστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και άριστη ικανότητα επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής).

Επιπρόσθετα προσόντα:
• Συνάφεια με επισκευές και ενισχύσεις κατασκευών.
• Προηγούμενη πείρα σε πειραματικές διατάξεις και συλλογή δεδομένων.
• Δημοσιεύσεις
• Γνώση προγραμματισμού (Matlab, Python, Fortran).

Όροι Απασχόλησης:
Η εργοδότηση αναμένεται να ξεκινήσει από τις 08/05/2024. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές για πλήρη απασχόληση (140 ώρες/μήνα) θα ανέρχονται σε €1770,14. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων:
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στη διεύθυνση mmavro07@ucy.ac.cy με θέμα: «Αίτηση για τη θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας» όχι αργότερα από τη Δευτέρα , 11 Μαρτίου 2024, ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Βιογραφικό Σημείωμα (στα αγγλικά ή/και στα ελληνικά)
2. Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο.
3. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού/γνωστικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες).
4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.
5. Ονόματα δυο ατόμων από τα οποία δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
6. Στοιχεία επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Λέκτορα Μάριο Μαύρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmavro07@ucy.ac.cy.
Σημειώνεται ότι δεν είναι απαιτούμενο οι αιτητές/αιτήτριες να είναι Κύπριοι/ες Πολίτες. Πρέπει όμως να βρίσκονται στην Κύπρο επί μονίμου βάσεως κατά την περίοδο εργοδότησής τους και παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι αυτό θα είναι δυνατό πριν την υποβολή της αίτησής τους. Η υποβολή της αίτησης σημαίνει αποδοχή της πιο πάνω πρόνοιας.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής. Οι υποψήφιοι/ιες θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?