Find a Job

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - θέση Δικαστή

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA62462
Type: Full time

Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Δικαστή που αναλογεί στη Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις που θέτει η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός και των δύο φύλων, εκτός εάν ο κατάλογος αποτελείται αποκλειστικά από άτομα του φύλου που υπό-αντιπροσωπεύεται, τώρα οι γυναίκες.

Οι αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους, μαζί με βιογραφικό σημείωμα στην Αγγλική ή Γαλλική, κατά προτίμηση και στις δύο γλώσσες (παράδειγμα βιογραφικού επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17704&lang=en), θα πρέπει να υποβληθούν διά χειρός ή μέσω συστημένης επιστολής στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή, το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 13:00.

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023 ενέκρινε Πρόταση για τη διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκλογή Δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δυνάμει της ανωτέρω εγκριθείσας από το Υπουργικό Συμβούλιο Πρότασης, πληροφορείστε ότι θα συσταθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών Σώμα Επιλογής, το οποίο θα αξιολογήσει τους αιτητές και θα υποδείξει μέχρι πέντε υποψήφιους προς την Κυβέρνηση για λήψη τελικής απόφασης. Η αξιολόγηση των αιτητών από το εν λόγω Σώμα Επιλογής θα γίνει κατόπιν διεξαγωγής συνεντεύξεων στη βάση ενιαίων κριτηρίων για όλους τους αιτητές. Οι γλωσσικές ικανότητες θα αξιολογηθούν κατά τη συνέντευξη και όχι μόνο στη βάση πιστοποιητικών βεβαιώσεων ή πτυχίων.

Η λήψη απόφασης για τα πρόσωπα τα οποία θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Δημοκρατίας θα ληφθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα περιλαμβάνει τρεις υποψηφίους. Ο κατάλογος των τριών υποψηφίων της Δημοκρατίας θα υποβληθεί στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία κατόπιν ψηφοφορίας θα επιλέξει ένα εκ των τριών υποψηφίων για τη θέση του Δικαστή. Σημειώνεται ότι πριν από την υποβολή των τριών υποψηφίων προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, η Δημοκρατία οφείλει να υποβάλει τον κατάλογο των τριών υποψηφίων στη Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης η οποία θα συμβουλεύσει τη Δημοκρατία εάν οι υποδεικνυόμενοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η Σύμβαση για την εκλογή Δικαστών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (όπως έχει τροποποιηθεί από τα Πρωτόκολλα Αρ. 11 και 14), τη Σύσταση 1649 (2004) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τους υποψήφιους Δικαστές και τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για υπόδειξη υποψηφίων για εκλογή Δικαστών, οι υποψήφιοι Δικαστές ενδείκνυται:

1. Οι Δικαστές πρέπει να χαίρουν της υψηλότερης ηθικής εκτίμησης και να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα για την άσκηση υψηλών δικαστικών καθηκόντων ή να είναι αναγνωρισμένης αυθεντίας νομομαθείς.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία μικρότερη των 65 ετών κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο κατάλογος τριών υποψηφίων έχει ζητηθεί από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, δηλαδή στις 19 Αυγούστου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 22.

3. Οι Δικαστές μετέχουν στη σύνθεση του Δικαστηρίου υπό την ατομική τους ιδιότητα.

4. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι Δικαστές δεν μπορούν να ασκούν καμία δραστηριότητα ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις περί ανεξαρτησίας, αμεροληψίας ή της υποχρέωσης να τελούν υπό τη διάθεση του Δικαστηρίου όπως αρμόζει σε δραστηριότητα πλήρους απασχόλησης. Ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής διευθετούνται από το Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Υπουργικής Επιτροπής για την επιλογή υποψηφίων για τη θέση Δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Μάρτιος 2012, ως τροποποιήθηκε τον Νοέμβριο 2014, οι υποψήφιοι Δικαστές:

1. Να έχουν, τουλάχιστον, άριστη γνώση μίας εκ των δύο επίσημων γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Αγγλικά ή Γαλλικά) και να κατέχει τουλάχιστον παθητική γνώση της άλλης, ούτως ώστε να έχει πλήρη συμμετοχή στο έργο του Δικαστηρίου.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γνώση του εθνικού νομικού συστήματος/εθνικών νομικών συστημάτων και του Δημόσιου Διεθνούς Δικαίου. Πρακτική νομική εμπειρία είναι επίσης επιθυμητή.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 23 της Σύμβασης σε σχέση με τη διάρκεια της θητείας και την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους:

1. Οι Δικαστές εκλέγονται για περίοδο εννέα ετών. Δεν είναι επανεκλέξιμοι.

2. Οι Δικαστές παραμένουν εν ενεργεία μέχρι να αντικατασταθούν. Συνεχίζουν, πάντως, να χειρίζονται τις υποθέσεις που έχουν ήδη αναλάβει.

3. Κανείς Δικαστής δεν μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του παρά μόνον εάν οι λοιποί Δικαστές αποφασίσουν με πλειοψηφία δύο τρίτων ότι ο Δικαστής αυτός έπαυσε να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Απόφαση CM/Res (2009)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως έχει τροποποιηθεί από την Απόφαση CM/Res (2013)4 & CM/Res (2015)5 της ίδιας Επιτροπής, καθορίζει τις συνθήκες και το καθεστώς υπηρεσίας των Δικαστών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα οποία αναφέρονται στους πιο κάτω συνδέσμους:

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c0ce3

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c8736

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c40f8

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?