Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής - Ειδικός/ή Επιστήμονας Διδασκαλίας - Σύγχρονες Τάσεις και Προβλήματα στα Θέματα Φύλου

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK61518
Type: Part time / Contract

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ/ΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός/ή Επιστήμονας Διδασκαλίας
Κατηγορία: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για το Eαρινό Εξάμηνο 2023-2024
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Ειδικού/ής Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024. Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Διδασκαλία: Μεταπτυχιακό μάθημα «ΣΠΦ 632 Σύγχρονες Τάσεις και Προβλήματα στα Θέματα Φύλου» (3 ώρες την εβδομάδα) με θεματική «Φεμινισμοί, Κοινωνικά Κινήματα και Αποικιακότητα». Το μάθημα θα διδάσκεται δια ζώσης εβδομαδιαία, 18:00-21:00.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Διδασκαλία του μαθήματος υπό την εποπτεία μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού του Αυτοχρηματοδοτούμενου Διεπιστημονικού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές Φύλου»
2. Συμβουλευτική υποστήριξη των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για εκπόνηση ερευνητικών εργασιών. Επίβλεψη και βαθμολόγηση εργασιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Διδακτορικό σε Σπουδές Φύλου ή σε Κοινωνικές Επιστήμες με ειδικότητα σε φεμινιστική μεθοδολογία.
2. Διδακτική πείρα σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
3. Ικανότητα διδασκαλίας και ακαδημαϊκής συγγραφής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
4. Ικανότητα προγραμματισμού και εργασίας μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των €68. Οι ακαθάριστες απολαβές θα είναι: αμοιβή Χ ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ διάρκεια Εαρινού Εξαμήνου. Από τα πιο πάνω ποσά θα αφαιρούνται εισφορές εργοδοτούμενου/ης στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.
Σημειώνεται ότι το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 διαρκεί 15 εβδομάδες.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στον Δημόσιο ή στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
2. Βιογραφικό
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Πρόταση για Σχεδιασμό Μαθήματος (Syllabus) με θέμα «Φεμινισμοί, Κοινωνικά Κινήματα και Αποικιακότητα»
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment , το αργότερο μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, Τηλέφωνα: 22892942, ή στο e-mail: costa.anastasia@ucy.ac.cy.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερωθούν από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?