Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - Θέση Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή Καθηγητή/Καθηγήτριας

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK59027
Type: Full time

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1992. Στη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξής του, κατέκτησε διεθνή καταξίωση και σήμερα κατατάσσεται 99ο μεταξύ των νέων πανεπιστημίων παγκοσμίως και ανάμεσα στα 401-500 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (Times Higher Education Rankings). Επιπρόσθετα, το 2023 η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης εξασφάλισε διαπίστευση από τον διεθνή οργανισμό AACSB.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιτυγχάνει αξιοσημείωτες διεθνείς διακρίσεις στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας. Οι διακρίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα της προσήλωσης στη συνεχή βελτίωση και αφοσίωσης στην επιδίωξη της αριστείας. Η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας αποτελεί σταθερό στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο συνεχώς εξελίσσει, επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει.

Με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή ενίσχυση του ερευνητικού και εκπαιδευτικού του έργου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την προσέλκυση καταξιωμένου ακαδημαϊκού προσωπικού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/τριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση στη βαθμίδα Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή Καθηγητή/Καθηγήτριας στις ειδικότητες «Λογιστική» ή «Χρηματοοικονομική» στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:
https://bit.ly/3d1Wr8Q και αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά αξιόλογου ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης και επιτυχούς διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική, Τουρκική και Αγγλική.
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου/ας ο/η οποίος/α δεν γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του/της προσληφθέντος/είσας, καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται, να μάθει την ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών. Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θέτει τα δικά του κριτήρια για το απαιτούμενο επίπεδο επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
Με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε:
Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/ήτρια (Κλίμακα Α14-Α15 ) €67,101.62-€91,479.56
Καθηγητής/ήτρια (Κλίμακα Α15-Α16) €76,078,76-€98,894.27

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του κράτους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα έγγραφα στα Αγγλικά, σε μορφή PDF, μέχρι την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 , στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
5. Ανασκόπηση ερευνητικού έργου καθώς και σύντομη περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι τρεις σελίδες)
6. Κατάλογο δημοσιεύσεων
7. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις (μέχρι τρεις δημοσιεύσεις, οι οποίες να υποβληθούν σε ξεχωριστό αρχείο η καθεμιά).
8. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών καθηγητών/τριών από τους/τις οποίους/ές θα ζητηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην αγγλική γλώσσα). Οι συστατικές επιστολές δύναται να υποβληθούν μέχρι και 7 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων. Η επιβεβαίωση της υποβολής των συστατικών επιστολών είναι ευθύνη του/της κάθε υποψήφιου/φιας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των συστατικών επιστολών, η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να υποβληθούν το καθένα ως ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.
Με την υποβολή της αίτησής σας καμία αλλαγή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού).
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο, δεν είναι αποδεκτές.
Οι υποψήφιοι/ες έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης οι υποψήφιοι/ες θα λαμβάνουν αυτόματο επιβεβαιωτικό μήνυμα για την παραλαβή της αίτησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να αποτείνεστε στο Τμήμα Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής (+357 22 89 3605) ή στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357 22 89 4146).

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?