Find a Job

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) - Δεκαέξι (16) κενές θέσεις Χειριστή Μηχανών

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA47504
Type: Full time

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Τεχνικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου και των μετέπειτα τροποποιήσεων του.

 

Δεκαέξι (16) κενές θέσεις Χειριστή Μηχανών, Κλίμακα Α2-Α5-Α7-Α8 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960-Α8:€24.619-€37.661)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν, στην Ηλεκτρολογία ή Μηχανολογία ή Ναυτομηχανική ή Ηλεκτρονική.

2. Επιτυχία σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις της Αρχής.

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

4. Οι διορισθησόμενοι θα πρέπει εντός 2 ετών από της ημερομηνίας διορισμού τους και, πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις προς απόκτηση του Πιστοποιητικού Ικανότητας Παροχής Πρώτων Βοηθειών και του σχετικού με τη θέση Πιστοποιητικού Ικανότητας που εκδίδεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ασφάλειας της Αρχής.

 

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

(α) Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο Τομέα.

(β) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές (για άρρενες υποψηφίους).

 

Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτείται επίσης από τους αιτητές:

(α) Να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα.

(β) Η κατάσταση της υγείας τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία αποτείνονται.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση για πρόσληψη.
Δικαίωμα στις εξετάσεις θα έχουν όσοι καταβάλουν το ποσό των €30 ως αντίτιμο για συμμετοχή στην εξέταση, κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής της αίτησης. Η καταχώρηση αίτησης θεωρείται επιτυχής MONON όταν ληφθεί απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΑΗΚ.

Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Τρίτη, 6/12/2022 και ώρα 08:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων η Τρίτη, 27/12/2022 και ώρα 12:00μ. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους καθώς και να προμηθευτούν το Σχέδιο Υπηρεσίας της πιο πάνω θέσης, στο οποίο αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, από την ιστοσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση www.eac.com.cy (Θέσεις Εργασίας-ΓΚΘ Α/6-2022). Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα 22201612 και 22201636.

 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Νοείται ότι σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας δύναται να ζητηθούν αντίγραφα των αναγκαίων στοιχείων / πιστοποιητικών για την υπό πλήρωση θέση. Η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου όπου και θα αποφασιστεί κατά πόσο οι υποψήφιοι, κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό.

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις. Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα διέπεται από τις πρόνοιες του περί Αξιoλόγησης Υπoψηφίωv για Διoρισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμo τoυ 1998, Ν. 6(Ι)/1998, ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Με βάση την εν λόγω νομοθεσία, θα κληθεί αριθμός υποψηφίων για προφορική συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, θα πρέπει να προσκομίσουν, είτε στα Κεντρικά Γραφεία είτε στα κατά τόπους Γραφεία της ΑΗΚ, κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογραμμένη την πρωτότυπη αίτηση για πρόσληψη (Έντυπο Ε-Α-014) όπως και αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών / βεβαιώσεων αναφορικά με την εκπαίδευση / προσόντα (απαιτούμενα από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης αλλά και επιπλέον προσόντα) και την εργασιακή πείρα, όπως καταγράφονται στην αίτηση για πρόσληψη. Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να φτάσουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΗΚ πριν την ημερομηνία της προσωπικής συνέντευξης. Κανένα πιστοποιητικό / βεβαίωση δεν θα γίνει αποδεκτό κατά την ημέρα της προσωπικής συνέντευξης ή μετά από αυτή. Σημειώνεται ότι, για σκοπούς βαθμολογίας σύμφωνα με τις πρόνοιες της εκάστοτε Νομοθεσίας, λαμβάνονται υπόψιν τα ακαδημαϊκά προσόντα και η εργασιακή πείρα που έχουν αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ως εκ τούτου, μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ΠΙΝΑΚΑΣ διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξης τους. Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του ΠΙΝΑΚΑ.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία των διορισθησομένων, θα τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες που αφορούν στη μείωση των κλιμάκων εισδοχής, όπως καταγράφονται στον περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου Νόμο του εκάστοτε έτους.

Να σημειωθεί ότι με βάση το Νόμο Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(1)2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευομένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

 

 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ.: +357-22 20 16 12 / 16 36
Φαξ.: +357-22 20 16 03

Συνημμένα αρχεία:
ΓΚΘ Α-6.2022.ΑναρτWeb6.12.22.pdf
ΣΧ.ΥΠΗΡ.ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝ.pdf
Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?