Find a Job

Μία (1) κενή θέση Οικονομικού Διευθυντή Διεύθυνσης Λευκωσίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA46972
Type: Full time

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Οικονομικού Διευθυντή Διεύθυνσης Λευκωσίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €68.000 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στον δέκατο τρίτο μισθό, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος τιμαριθμικού επιδόματος, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 2,56%, και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Ο Οργανισμός θα αποκόπτει το αναλογούν ποσό του Φόρου Εισοδήματος, των εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και τυχόν ποσά που προκύπτουν από αποκοπές και/ή εισφορές και/ή μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν. 168(Ι)/2012.

Ο κάτοχος της θέσης θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο ΓεΣΥ, Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών για την απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. Ο Οργανισμός, ως εργοδότης, θα καταβάλλει στο ΓεΣΥ, στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τερματισμού Απασχόλησης, Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής, τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται για εργοδότες από την εκάστοτε νομοθεσία.

Α. Απαιτούμενα Προσόντα:

1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Οικονομικά ή τη Λογιστική ή/και Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος Λογιστών, σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

2) Δεκαετής (10) τουλάχιστον πείρα σε ανάλογα καθήκοντα, μετά την εξασφάλιση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (1) των Απαιτούμενων Προσόντων, από την οποία πενταετής (5) τουλάχιστον πείρα σε ανώτερα εποπτικά/διοικητικά καθήκοντα που να περιλαμβάνουν προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών.

3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμήριων Γνώσης Γλωσσών», υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Σημείωση:

Ανάλογα με τις ανάγκες, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα.

Β. Καθήκοντα και ευθύνες:

Ο Οικονομικός Διευθυντής Διεύθυνσης Λευκωσίας αναφέρεται στον Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Λευκωσίας και επιμελείται τη διεκπεραίωση των κατωτέρω καθηκόντων:

1. Ετοιμάζει εκ μέρους της Διευθυντικής Ομάδας της Διεύθυνσης και υποβάλλει στη Διευθυντική Ομάδα του Οργανισμού προς έγκριση τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την εφαρμογή του σε συνεργασία με τους αρμόδιους λειτουργούς και τον Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης, παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές και λαμβάνοντας διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται.

2. Θέτει, ετοιμάζει και παρακολουθεί οικονομικούς δείκτες, οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις και άλλα δεδομένα απόδοσης με σκοπό τη μέτρηση της παραγωγικότητας, την επίτευξη των στόχων, τον καθορισμό των πτυχών που χρήζουν μείωση εξόδων, τη βελτίωση του προγραμματισμού και τη διασφάλιση της υγιούς χρηματοοικονομικής κατάστασης της Διεύθυνσης.

3. Διασφαλίζει την ετοιμασία των μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων και την έγκαιρη προώθησή τους στον Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης, σε άλλα εμπλεκόμενα μέρη και στους Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή και Οικονομικό Διευθυντή του Οργανισμού.

4. Εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες για τον κύκλο εσόδων και τη διατήρηση των εισπρακτέων λογαριασμών σε λογικά επίπεδα, αυξάνοντας τη ρευστότητα της Διεύθυνσης.

5. Διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες σχετικά με την έγκαιρη και έγκυρη τιμολόγηση όλων των ιατρικών πράξεων σε μη δικαιούχους του ΓεΣΥ και μεριμνά για την είσπραξη των εισοδημάτων αυτών.

6. Διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες σχετικά με την έγκαιρη και έγκυρη κωδικοποίηση όλων των ιατρικών πράξεων σε δικαιούχους του ΓεΣΥ, επιβλέπει την ορθότητα είσπραξης των εισοδημάτων μέσω της συμφιλίωσης σε μηνιαία βάση των απαιτήσεων της Διεύθυνσης προς τον ΟΑΥ με τις πραγματικές εισπράξεις και μεριμνά για τη διερεύνηση τυχόν αποκοπών ή απαιτήσεων που θα απορριφθούν από τον ΟΑΥ.

7. Προνοεί για τη λήψη προληπτικών και ορθολογιστικών διαδικασιών διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων της Διεύθυνσης και αναλύει χρηματοοικονομικές τάσεις.

8. Ελέγχει τις διαδικασίες αγορών και τιμολόγησης, εγκρίνει πληρωμές προς τους προμηθευτές της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης στη βάση ορίου δικαιοδοσίας και παρακολουθεί τους στόχους των επιπέδων αποθεμάτων και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της Μονάδας Αγορών και Προμηθειών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

9. Παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη στην ανάπτυξη προτάσεων συμβάσεων, στη διαχείριση κινδύνων και διαπραγματεύσεων των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και στη διαχείριση υφιστάμενων συμβολαίων σε συνεργασία με τη Μονάδα Αγορών και Προμηθειών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

10. Συντονίζει σε επίπεδο Διεύθυνσης σε συνεννόηση με την Κεντρική Διοίκηση τις δραστηριότητες των μονάδων που ασχολούνται με τα θέματα πληροφορικής, τεχνολογίας, και συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά για τη διασφάλιση της υλοποίησης των πλάνων αλλαγών.

11. Υποστηρίζει και συντονίζει σε επίπεδο Διεύθυνσης τις λειτουργίες των Φαρμακείων σε συνεννόηση με την Κεντρική Διοίκηση και ειδικότερα την εφαρμογή των προνοιών του ΓεΣΥ καθώς επίσης εποπτεύει την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από τον ΟΑΥ. Συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Αγορών του Οργανισμού σε σχέση με τη διάθεση και επάρκεια Φαρμάκων για την ομαλή λειτουργία των Νοσηλευτηρίων.

12. Συντονίζει το ενδιάμεσο διευθυντικό προσωπικό και υλοποιεί πλάνα και σημεία αναφοράς για την παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους παραγωγικότητας.

13. Συνεργάζεται με τον Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης και όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες επιβλέπει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις πολιτικές και διαδικασίες που συνδέονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των ασθενών και διασφαλίζει την επίτευξη των στόχων που θέτονται σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης.

14. Ασκεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες και οποιαδήποτε καθήκοντα του/της ανατίθενται από τον Εκτελεστικό Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης, ή/και τον Οικονομικό Διευθυντή του Οργανισμού ή/και τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού ή/και που προβλέπονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς του ΟΚΥπΥ συναφή με τα καθήκοντά του.

15. Συνεργάζεται με το Νομικό Τμήμα του Οργανισμού και συμβάλει όπου κρίνεται απαραίτητο στη βελτίωση των νομότυπων διαδικασιών του οργανισμού.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού διατηρεί το δικαίωμα να μετακινήσει τον Οικονομικό Διευθυντή σε άλλη Διεύθυνση του Οργανισμού, ή στην Κεντρική Διοίκηση.

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης:

(1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία και με δυνατότητα ανανέωσής της για ακόμα τρία χρόνια και αφορά αποκλειστικά την κάλυψη αναγκών της πιο πάνω θέσης.

(2) Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμα του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.

(3) Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.

(4) Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.

(5) Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.

(6) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:

(1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

(2) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

(3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

Ε. Υποβολή Αιτήσεων:

(1) Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην Ελληνική γλώσσα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΚΥπΥ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://shso.org.cy, μέχρι την Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:30. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Για πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22212846, 22212847.

(2) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα, καθώς και Κατάσταση Αποδοχών ανά Εργοδότη από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(3) Ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει απολυτήριο ή άλλο ισάξιο προσόν στα απαιτούμενα προσόντα.

(4) Εάν δεν κατέχετε τα πιστοποιητικά όπως περιγράφονται κάτω από το μέρος ‘Απαιτούμενα Προσόντα’, παρακαλώ όπως προσκομίσετε πρωτότυπο πιστοποιητικό ισότιμης αναγνώρισης του συγκεκριμένου τίτλου σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

(5) Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν όλες τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα απορρίπτονται.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?