Find a Job

Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Ψυχολογίας - 4 θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#PK46539
Type: Part time / Contract

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας
Κατηγορία: Συμβόλαιο μερικής απασχόλησης για ένα (1) έτος (Ιανουάριο - Δεκέμβριο 2023)
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Τμήμα Ψυχολογίας, καθορισμένης διάρκειας με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, για την εποπτεία ειδικευόμενων κλινικών ψυχολόγων στα πλαίσια λειτουργίας του διδακτορικού προγράμματος στην Κλινική Ψυχολογία.
Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Παροχή εβδομαδιαίας κλινικής εποπτείας σε φοιτητές διδακτορικού επιπέδου (τουλάχιστον δύο ώρες ανά εβδομάδα)
2. Παροχή εποπτείας για σκοπούς ψυχοδιαγνωστικής αξιολόγησης.
3. Παροχή επιπρόσθετης κλινικής καθοδήγησης και εποπτείας μετά από συνεννόηση με το Τμήμα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Διδακτορικός τίτλος αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο Κλινική Ψυχολογία ή Συμβουλευτική Ψυχολογία.
2. Άδεια εξάσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
1. Εποπτική εμπειρία σε κλινική άσκηση ή εργασία μεταπτυχιακών ή / και διδακτορικών φοιτητών.
2. Καλή γνώση Γνωστικό - Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT) ή Συμπεριφορικής Θεραπείας (BΤ) ή Θεραπειών Τρίτου Κύματος (3rd Wave) ή άλλων εμπειρικά τεκμηριωμένων ψυχοθεραπευτικών μεθόδων.
3. Καλή γνώση ψυχομετρικών εργαλείων και μεθόδων αξιολόγησης στα Ελληνικά.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Εργοδότηση Ειδικών Επιστημόνων (σε θέσεις εποπτών για την εκπαίδευση κλινικών ψυχολόγων) με σύμβαση ορισμένης απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών και αμοιβή €68 ανά ώρα για κατόχους διδακτορικού τίτλου.
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέπει ωστόσο να κατέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν δύναται να εργοδοτεί συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη από την Κρατική Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Αντίγραφο σε ισχύ άδειας εξάσκησης επαγγέλματος στην Κύπρο.
5. Ονόματα τριών ατόμων (οι δύο, τουλάχιστον, να είναι ακαδημαϊκοί), από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Τα πιο πάνω πρέπει να αποσταλούν μέσω του πιο κάτω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου maro@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. Αιτήσεις που θα ληφθούν μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα εξεταστούν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε είτε στην κ. Ελένη Καραγιάννη (Υπεύθυνη Κλινικής Άσκησης, τηλ. 22892022), είτε στην κ. Γεωργία Παναγιώτου (Καθηγήτρια, Τμήματος Ψυχολογίας, τηλ. 22892081) ή στη Γραμματεία του Τμήματος 22-892086.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?