Find a Job

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου - Έξι κενές Θέσεις Λειτουργού

This job post is expired. You can search for other jobs here at www.carierista.com.

#CA10671
Type: Full time

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση έξι (6) κενών θέσεων Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Η δημοσίευση των θέσεων γίνεται ύστερα από Απόφαση της Κοινοβουλευτικής Εππροπής Οικονοµικών και Προϋπολογισμού, για εξαιρεσή τους από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2019 έως 2017.

Η εγκεκριµένη µισθοδοτική κλίµακα των θέσεων είναι Α8: €24.618,64 - 25.721.01 - 26.888,07 - 28.084.75 - 29.281,42 - 30.478,09 - 31.674,78 - 32.871,45 - 34.068,12 - 35.264,79 - 36.461,48 - 37.658,15, Α10: €34.283.98 - 35.922,13 - 37.561,49 - 39.200.23 - 40.838,98 - 42.477,72 - 44.116,47 - 45.755,23 - 47.393,97, Α11: €40.526,26 - 42.165,01 - 43.803,75 - 45.442,50 - 47.081,26 - 48.720,00 - 50.358,75 - 51.997,49 - 53.636,25 (Συνδυασμµένες Κλίµακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται µε νοµοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιµαριθµικό επίδοµα, σύμφωνα µε το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά µε τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρµόζεται η παράγραφος 10(1) του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2019 Νόμου του 2019 που αφορά στη µείωση των κλιμάκων εισδοχής.

Σύμφωνα µε το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας των θέσεων Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

1. Αν τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού:

(α) Συγκεντρώνει στατιστικές και άλλες πληροφορίες και δεδοµένα και διεξάγει μελέτες και έρευνες για το ανθρώπινο δυναμικό, ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις και υποβάλλει εισηγήσεις µε στόχο την πληρέστερη αξιοποίησή του:

(β) παρακολουθεί τους όρους και τις συνθήκες κατάρτισης και απασχόλησης των ατόμων που τυγχάνουν κατάρτισης και υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση τούτων προς το σκοπό προσέλκυσης περισσότερων ατόμων.

2. Αν τοποθετηθεί στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης:

(α) Υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά µε τη σχεδίαση προγραμμάτων και την οργάνωση και επίβλεψη της εφαρµογής τους και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα τούτων

(β) παρέχει συμβουλεντικές υπηρεσίες σε θέµατα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδρύματα κατάρτισης.

3. Και για τις δυο Διευθύνσεις:

(α) Μελετά και αναλύει το τεχνικό περιεχόµενο επαγγελμάτων, σχεδιάζει επίπεδα κατάρτισης και πρότυπα επαγγελματικών προσόντων, εισηγείται τρόπους επαλήθευσης των προτύπων, καθώς επίσης συστηµάτων αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων:

(β) προάγει αρµονικές σχέσεις µε τις επιχειρήσεις και ιδρύματα κατάρτισης και παρέχει συναφείς συµβουλευτικές υπηρεσίες

(Υ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωµα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακάλουθα θέµατα ή συνδυασμό τούτων: Οικονοµικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επιστήμη της Εκπαϊδευσης, Μηχανική, Στατιστική, Κοινωνιολογία, Επιστήμη του Περιβάλλοντος, Επιστήµη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister - at - Law).

(Σηµ.: Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωµα ή τίτλος καλύπτει και µεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

4. Πείρα διετούς τουλάχιστον διάρκειας σχετική µε τα καθήκοντα της θέσης ή μεταπτυχιακό δίπλωµα ή τίτλος σ᾿ οποιοδήποτε θέµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Γ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές σύµφωνα µε τους περί Αξιολόγησης Υποιμηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2018. θα πρέπει να εππύχουν σε γραπτή κα προφορική εξέταση. Συγκεκριµένα. θα πρέπει να παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση η οποία θα περιλαµβάνει: Τεστ ικανοτήτων (Γλωσσικού, Αριθμητικού και Επαγωγικού/Διαγραμματικού Συλλογισμού) στο οποίο οι υποψήφιοι θα καλούνται να επιλύσουν προβλήµατα που απαιτούν κρίση και δυνατότητα λήψης αποφάσεων.

Σύμφωνα µε τους πιο πάνω Νόμους, επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά µέσο όρο και στο καθένα από τα θέµατα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.

Στη γραπτή εξέταση δικαίωµα συµµετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στην Αρχή και κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση.

Επισημαίνεται ότι οι αποτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι ή/και όσοι κριθούν ότι δεν κατέχουν τα απαιπούµενα προσόντα και δεν πληρούν τις λοιπές προυποθέσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη, αποκλείονται από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Σύμφωνα µε τους πιο πάνω Νόμους, από τους επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θα κληθεί και σε προφορική εξέταση αριθµός υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, που είναι ίσος µε το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δηµοσιευτεί. Αν ο αριθµός των επιτυχόντων είναι μικρότερος, θα κληθούν σε προφορική εξέταση όλοι όσοι έχουν εππύχει στη γραπτή εξέταση. Νοείται ότι αν υπάρχουν εππυχόντες υποψήφιοι που ισοβαθμούν στη γραπτή εξέταση και η βαθμολογία που έχουν πάρει είναι τέτοια, ώστε µόνο μερικοί από αυτούς μπορούν να κληθούν για συμπλήρωση του τριπλάσιου των κενών θέσεων, καλούνται όλοι οι ισοβαθµήσαντες υποψήφιοι, ανεξάρτητα αν µε τον τρόπο αυτό καλείται μεγαλύτερος αριθµός υποψηφίων από το τριπλάσιο των κενών θέσεων.

2. Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε µια από τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού (Έρευνα και Προγραμματισμός) και (Υπηρεσίες Κατάρτισης) της Αρχής.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου µέρους της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειµένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου στην ακόλουθη διεύθυνση: www.anad.org.cy 

5. Για την εππυχή υποβολή της αίτησης πρέτει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Αιτήσεις ελλειπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται µε τα κατάλληλα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων ή πείρας. δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν.

6. Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2019 και λήγει την Κυριακή, 15 Σεπτεµβρίου 2019 και ώρα 24:00. Μόνο εµπρόθεσµες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση των κενών θέσεων.

7. Αναφορικά µε την ηµεροµηνία και τον τόπο της εξέτασης. οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεταγενέστερο στάδιο, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής απήσεων. Επίσης, η ύλη και οι λεπτομέρειες της γραπτής εξέτασης θα δημοσιευτούν στον ημερήσιο τύπο και στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Δημοκρατίας.

8. Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, θα πρέπει να αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδοµένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονκής αίτησης διορισμού. Σε περίπτωση µη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Όλες οι πληροφορίες αναφορικά µε την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων από την Αρχή παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.anad.org.cy 

9. Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή της γνώσης των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο Β.3. πιο πάνω, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους µέσω αποδεκτών τεκμηρίων µε την υποβολή της αίτησής τους. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης "Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών" υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής. στα τηλέφωνα 22390343 και 22390326.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?