Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Research and Innovation Foundation (RIF)

Other

Industry:Other

City:Nicosia

Website: https://www.research.org.cy


Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία

Social:


  Send my interest
 What is this?
Overview

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών στο hr@research.com.cy

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?