Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) / Research and Innovation Foundation (RIF)

Άλλο

Τομέας:Άλλο

Πόλη:Λευκωσία

Ιστοσελίδα: https://www.research.org.cy


Οδός Ανδρέα Μιχαλακοπούλου 29α, 1075 Λευκωσία

Κοιν. Δίκτυα:


  Με ενδιαφέρει
 Τι είναι αυτό;
Επισκόπηση

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) είναι ο Εθνικός Φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο.

Ως εκτελεστικός βραχίονας του Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και Καινοτομίας, παρέχει χρηματοδότηση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, συνεισφέροντας στην επίτευξη του οράματος να καταστεί η Κύπρος μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών στο hr@research.com.cy

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;