Ψάξε τώρα

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών - Κενές Θέσεις Εργασίας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA11665
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

 

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών επιθυμεί να προσλάβει για μερική ή πλήρη απασχόληση, Κοινωνικούς Συνοδούς, για άτομα με οπτική και οπτικοακουστική αναπηρία στη Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
  • Άδεια οδήγησης
  • Ευαισθητοποιημένη προσέγγιση προς τα άτομα με οπτική και οπτικοακουστική αναπηρία
  • Ικανότητες επικοινωνίας, συνηγορίας, στήριξης, παρακίνησης, έμπνευσης και ενδυνάμωσης ατόμων με οπτική και οπτικοακουστική αναπηρία.
  • Η υποστήριξη ατόμου με οπτικοακουστική αναπηρία προϋποθέτει γνώση της νοηματικής γλώσσας.

Οι Κοινωνικοί Συνοδοί θα μεταφέρουν/συνοδεύουν με ασφάλεια άτομα με οπτική και οπτικοακουστική αναπηρία σε υπηρεσίες υγείας, κρατικές υπηρεσίες, τραπεζικούς οργανισμούς, κοινωνικές υπηρεσίες, οργανώσεις, ιδρύματα, κέντρα κατάρτισης και άλλους χώρους που είναι απαραίτητοι για την άσκηση των δικαιωμάτων και την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου.

Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ιδιόχειρες αιτήσεις, επισυνάπτοντας οποιαδήποτε πιστοποιητικά, που φανερώνουν τα προσόντα τους, μέχρι και τις 29 Σεπτεμβρίου 2019, στη διεύθυνση:

Γενικό Γραμματέα ΠΟΤ
Τ.Θ. 23511
1684 Λευκωσία.
Ε-mail: pot@logos.cy.net

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραδώσουν την αίτησή τους προσωπικά στα γραφεία της ΠΟΤ, που βρίσκονται στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία (1ος Όροφος)

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;