Πολιτική Απορρήτου

 • 1.1.Εισαγωγή
  • 1.1Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η "Πολιτική") που καθορίζεται παρακάτω θα διέπει την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται ή υποβάλλονται, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.carierista.com.cy ("Ιστοσελίδα").
  • 1.2Η Ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την C.P.N CARIERISTA PROFESSIONAL NETWORK LTD, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η διεύθυνση της οποίας είναι Πάροδος Ανδρέα Κάρυου 14, Κύπρος ("εμείς" , "μας" ή "Carierista").
  • 1.3Διαβάστε προσεκτικά αυτή την Πολιτική. Υποβάλλοντας την αποδοχή σας στις σχετικές ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και συναινέσει στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.
  • 1.4Αυτή η Πολιτική θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας που βρίσκονται εδώ.
  • 1.5Ορισμοί:

"Χρήστης ή χρήστης της ιστοσελίδας" κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου χρήστη που δημιουργεί λογαριασμό εργοδότη ή λογαριασμό υποψήφιου εργοδοτούμενου.

"Λογαριασμός Εργοδότη" σημαίνει λογαριασμό που δημιουργήθηκε στην Ιστοσελίδα από ένα χρήστη με σκοπό τη δημιουργία ενός προφίλ εργοδότη στην Ιστοσελίδα, με την δημοσιοποίηση θέσεων εργασίας στην Ιστοσελίδα και την επικοινωνία με υποψηφίους εργοδοτούμενους μέσω της Ιστοσελίδας.

"Λογαριασμός Υποψήφιου Εργοδοτούμενου" σημαίνει Λογαριασμό Ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε από Χρήστη της Ιστοσελίδας με σκοπό τη δημιουργία ενός προφίλ υποψηφίου εργοδοτούμενου στην Ιστοσελίδα, την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην Ιστοσελίδα, την αναζήτηση και την υποβολή αίτησης για θέσεις εργασίας, την επικοινωνία με τους εργοδότες μέσω της Ιστοσελίδας.

"Υπηρεσία Αποστολής Μηνυμάτων από Χρήστη σε Χρήστη" είναι η υπηρεσία της Ιστοσελίδας που επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας με λογαριασμούς υποψηφίου εργοδοτούμενου να μπορούν να επικοινωνούν με χρήστες της ιστοσελίδας οι οποίοι έχουν λογαριασμούς εργοδότη και αντίστροφα.


Η ιστοσελίδα συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλε ο χρήστης με τους ακόλουθους τρόπους:

 • 2.Συλλογή προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται από τον χρήστη της ιστοσελίδας
  • 2.1Δημιουργία Λογαριασμού Εργοδότη

Προτείνουμε ότι το πρόσωπο που καταχωρεί τα στοιχεία εκ μέρους του εργοδότη με σκοπό τη δημιουργία Λογαριασμού Εργοδότη και ο οποίος χειρίζεται τον λογαριασμό εργοδότη μετά την εγγραφή είναι το ίδιο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την πρόσληψη ή/και μέλος του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού του εργοδότη. Για να επεξεργαστούμε την αίτηση σας για δημιουργία Λογαριασμού Εργοδότη, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες:

 • όνομα και επώνυμο του ατόμου που ανοίγει και χειρίζεται το λογαριασμό για λογαριασμό του Εργοδότη
 • όνομα του εργοδότη
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, αν το επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να μας παρέχετε με τις ακόλουθες προαιρετικές πληροφορίες:

 • διεύθυνση του εργοδότη
 • αριθμός τηλεφώνου του εργοδότη
 • τον τομέα ή τον κλάδο του εργοδότη
 • περιγραφή της εταιρείας του εργοδότη
 • σύνδεσμοι με τον ιστότοπο του εργοδότη ή με το κοινωνικό προφίλ του εργοδότη

Όλα τα δεδομένα τα οποία θα μας παρέχετε θα είναι ορατά μέσω της Ιστοσελίδας μόνο σε χρήστες με Λογαριασμούς Υποψήφιων Εργοδοτούμενων και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του χρήστη. Θα αποθηκεύουμε μόνο τέτοια δεδομένα στους εξυπηρετητές μας ούτως ώστε να επιτρέψουμε στον χρήστη να μπορεί να βλέπει και να ενημερώνει τα στοιχεία του καθώς και να μας επιτρέπει να διευκολύνουμε τον χρήστη και τον λογαριασμό του και να παρέχουμε τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας σε αυτόν. Αφού ένας χρήστης διαγράψει τον Λογαριασμό Εργοδότη του ή έκανε σχετικό αίτημα προς εμάς ή εάν ο λογαριασμός αφαιρέθηκε από εμάς λόγω παραβίασης των Όρων από τον χρήστη, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν οριστικά από τα αρχεία μας.

 • 2.2Δημιουργία Λογαριασμού Υποψήφιου Εργοδοτούμενου

Προκειμένου να διεκπεραιωθεί μια αίτηση εγγραφής Λογαριασμού Υποψήφιου Εργοδοτούμενου, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες:

 • όνομα και επίθετο
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, αν το επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να δώσετε τις ακόλουθες προαιρετικές πληροφορίες:

 • τον επιθυμητό τύπο εργασίας ή τομέα
 • προσόντα
 • προϋπηρεσία σας
 • φωτογραφία

Τα δεδομένα τα οποία μας παρέχετε θα είναι ορατά μόνο μέσω της Ιστοσελίδας σε χρήστες με Λογαριασμό Εργοδότη και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του χρήστη. Θα αποθηκεύουμε μόνο τέτοια δεδομένα στους εξυπηρετητές μας ούτως ώστε να επιτρέψουμε στον χρήστη να μπορεί να βλέπει και να ενημερώνει τα στοιχεία του καθώς και να μας επιτρέπει να διευκολύνουμε τον χρήστη και τον λογαριασμό του και να παρέχουμε τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας σε αυτόν. Αφού ένας χρήστης διαγράψει τον Λογαριασμό Υποψηφίου Εργοδοτούμενου ή υποβάλει σχετικό αίτημα προς εμάς ή εάν ο λογαριασμός αφαιρέθηκε από εμάς λόγω παράβασης των Όρων από τον χρήστη, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν οριστικά από τα αρχεία μας.

 • 2.3Επικοινωνία με το Carierista μέσω της σελίδας «Επικοινωνία»

Για να επεξεργαστούμε την οποιαδήποτε ερώτησή σας και για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αυτής της ιστοσελίδας, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες:

 • όνομα και επίθετο
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • το θέμα του μηνύματός σας
 • το μήνυμά σας

Θα αποθηκεύσουμε μόνο την ερώτηση και οποιαδήποτε τέτοια προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο να απαντήσουμε την ερώτηση σας και μετά από αυτό, όσο είναι απαραίτητο για την προστασία των έννομων συμφερόντων του Carierista σε περίπτωση νομικής ή άλλης διαφοράς ή για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του χρήστη που έχει υποβάλει την ερώτηση ή τα συμφέροντα ενός χρήστη ο οποίος αποτελεί το αντικείμενο της επικοινωνίας.

 • 2.4Χρήση της δυνατότητας ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ χρηστών της Ιστοσελίδας

Προκειμένου να παρέχεται αυτή η δυνατότητα στους χρήστες μας, αποθηκεύουμε τα περιεχόμενα των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών στους διακομιστές μας. Τα μηνύματα αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα του προσώπου ο οποίος χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό Υποψήφιου Εργοδοτούμενου ή του προσώπου που χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό Εργοδότη, όπως αυτά που συνήθως ανταλλάσσονται μεταξύ προσώπου που αναζητεί εργασία και εργοδότη.

Οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα περιλαμβάνονται σε τέτοιο μήνυμα θα είναι ορατά μόνο στον αποστολέα και στον παραλήπτη του μηνύματος. Θα αποθηκεύσουμε μόνο τα δεδομένα αυτών των μηνυμάτων στους διακομιστές μας, ώστε να επιτρέψουμε στους χρήστες που ανταλλάσσουν τέτοια μηνύματα να τα δουν και να απαντήσουν ο ένας στον άλλο. Αφού ένας χρήστης διαγράψει τον Λογαριασμό Υποψηφίου Εργοδοτούμενου ή υποβάλει σχετικό αίτημα προς εμάς ή εάν ο λογαριασμός αφαιρέθηκε από εμάς λόγω παράβασης των Όρων από τον χρήστη, τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των χρηστών θα διαγραφούν οριστικά από τα αρχεία μας.

 • 2.5Ανάρτηση θέσης εργασίας

Για να προσφέρουμε αυτή την υπηρεσία στους χρήστες μας, θα συλλέξουμε κάποια ή όλα από τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων του προσώπου που ενεργεί εκ μέρους του Εργοδότη (εάν τέτοια δεδομένα παρέχονται από τον χρήστη) ανάλογα με το περιεχόμενο της θέσης εργασίας όπως αποφασίστηκε από το χρήστη που τη δημοσίευσε:

 • όνομα και επίθετο
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας του προσώπου που ενεργεί εκ μέρους του εργοδότη
 • αριθμός τηλεφώνου εργασίας
 • διεύθυνση εργασίας
 • θέση

Οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα περιλαμβάνονται σε θέση που δημοσιεύτηκε, θα είναι ορατά μέσω της Ιστοσελίδας, στους χρήστες με Λογαριασμούς Υποψηφίων Εργοδοτούμενων, εφόσον ο χρήστης που έχει αναρτήσει τη θέση διατηρεί τη θέση αναρτημένη και δεδομένου των ρυθμίσεων του χρήστη που διατηρεί Λογαριασμό Υποψηφίου Εργοδοτούμενου. Αφού ο χρήστης που διατηρεί Λογαριασμό Εργοδότη αφαιρέσει τη θέση εργασίας, δεν θα είναι πλέον ορατή σε άλλους χρήστες και θα αποθηκεύσουμε μόνο τη θέση εργασίας στους διακομιστές μας με σκοπό να επιτρέψουμε στον χρήστη που την είχε δημοσιεύσει αρχικά να δει τις δικές του προηγούμενες θέσεις εργασίας. Αφού ο χρήστης που έχει δημοσιεύσει τη θέση εργασίας έχει διαγράψει τον λογαριασμό του ή έχει υποβάλει σχετικό αίτημα σε εμάς ή ο λογαριασμός έχει αφαιρεθεί από εμάς λόγω παραβίασης των Όρων από τον χρήστη, τότε η θέση εργασίας και όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν, θα διαγραφούν οριστικά από τα αρχεία μας.

 • 2.6Δημοσίευση βιογραφικού σημειώματος στον λογαριασμό σας

Αφού οι χρήστες της ιστοσελίδας δημιουργήσουν Λογαριασμό Υποψηφίου Εργοδοτούμενου, θα μπορούν, εάν το επιλέξουν, να δημοσιεύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο λογαριασμό τους. Προκειμένου να παρέχουμε αυτή την υπηρεσία στους χρήστες μας, θα συλλέξουμε κάποιους ή όλους τους τύπους προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται κανονικά σε ένα βιογραφικό σημείωμα (εάν τέτοια δεδομένα παρέχονται από τον χρήστη) ανάλογα με το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος όπως αποφασίστηκε από τον χρήστη ο οποίος το δημοσίευσε.

Οποιαδήποτε τέτοια δεδομένα περιλαμβάνονται σε ένα δημοσιευμένο βιογραφικό σημείωμα, θα είναι ορατά μέσω της Ιστοσελίδας, στους χρήστες με Λογαριασμούς Εργοδότη, εφόσον ο χρήστης που έχει δημοσιεύσει τη θέση διατηρεί το δημοσιευμένο βιογραφικό σημείωμα καθώς και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του χρήστη. Αφού ο χρήστης αφαιρέσει το βιογραφικό σημείωμα, δεν θα είναι πλέον ορατό σε άλλους χρήστες. Αφού ο χρήστης που έχει δημοσιεύσει το βιογραφικό του σημείωμα έχει διαγράψει τον λογαριασμό του ή έχει υποβάλει σχετικό αίτημα σε εμάς ή εάν ο λογαριασμός αφαιρέθηκε από εμάς λόγω παραβίασης των Όρων από τον χρήστη, τότε το βιογραφικό σημείωμα και όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτό, θα διαγραφούν οριστικά από τα αρχεία μας.

 • 2.7Πολιτική για "Cookies"

Σημείωση: Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα Cookies

Τα Cookies είναι αρχεία που περιέχουν μικρές πληροφορίες οι οποίες κατεβαίνουν στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Στη συνέχεια, τα Cookies αποστέλλονται πίσω στην αρχική ιστοσελίδα σε κάθε επόμενη σας επίσκεψη ή σε άλλη ιστοσελίδα η οποία αναγνωρίζει αυτά τα Cookies.

Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση Cookies, απενεργοποιήστε τα, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε τα Cookies από την ιστοσελίδα μας να μην μπορούν να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί μόνο τα ακόλουθα Cookies του Google Analytics, τα οποία συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας, τον αριθμό των επισκεπτών στην ιστοσελίδα, τους επισκέπτες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα και τις σελίδες που επισκέφτηκαν. Αυτό θα μας επιτρέψει να συλλέξουμε ανώνυμες πληροφορίες, να συγκεντρώσουμε αναφορές και να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Όνομα Cookie

Προέλευση

Λήξη

Τρόπος απενεργοποίησης

_ga

Google Analytics

2 χρόνια

Ελέγξτε ή διαγράψτε αυτά τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας

_gid

Google Analytics

24 ώρες

_gat

Google Analytics

1 λεπτό

Η χρήση των πιο πάνω cookies από την Ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • 3.Αλλαγές στην Πολιτική

Διατηρούμε το δικαίωμά, κατά την απόλυτη κρίση μας, να προβούμε σε αλλαγές σε οποιοδήποτε μέρος αυτής της Πολιτικής. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτής της Πολιτικής, θα δημοσιεύσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα μας και θα σας ειδοποιήσουμε ζητώντας την αποδοχή της τροποποιημένης Πολιτικής.

 • 4.Διαχωρισμός

Εάν αυτή η Πολιτική ή οποιοδήποτε τμήμα της θεωρηθεί παράνομο, άκυρο ή άλλως μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας στην οποία η παρούσα Πολιτική ισχύει, τότε στο βαθμό που θεωρείται παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, θα θεωρείται ότι στη χώρα αυτή έχει διαχωριστεί και διαγραφεί το μέρος το οποίο είναι παράνομο και οι υπόλοιποι όροι της Πολιτικής αυτής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα εξακολουθούν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί στη χώρα αυτή.

 • 5.Γεγονότα πέραν του ελέγχου μας

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της Πολιτικής που προκαλείται από περιστάσεις πέρα από τον εύλογο έλεγχο μας.

 • 6.Άτομα κάτω των 16 ετών

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται στο ευρύ κοινό και δεν έχει σχεδιαστεί ούτε προορίζεται για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων ατόμων ηλικίας κάτω των 16 ετών. Τα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν πρέπει να παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο. Ζητάμε από τους γονείς να εποπτεύουν τα παιδιά τους ενώ αυτά είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.

 • 7.Τα δικαιώματα των χρηστών της Ιστοσελίδας που υποβάλλουν προσωπικά δεδομένα μέσω αυτής
 • 7.1Αν θα υποβάλετε ή έχετε υποβάλει, προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς μέσω της Ιστοσελίδας, τότε έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που μας δώσατε για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ωστόσο θα εκτιμούσαμε την πιθανότητα να μπορούσαμε εμείς να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε σας ανησυχία πριν την υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή.
 • Μπορείτε να μας αποστείλετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αιτήματα ανά πάσα στιγμή:
 • Αίτημα να διαγράψουμε οριστικά όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας. (Έντυπο 1)
 • Αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε στα αρχεία μας και να ζητήσετε από εμάς να σας παρέχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. (Έντυπο 2)
 • Αίτημα για ενημέρωση ή διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας. (Έντυπο 3)
 • Αίτημα να στείλουμε σε άλλο πρόσωπο της επιλογής σας, αντίγραφο όλων ή ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων που βρίσκονται στα αρχεία μας. (Έντυπο 4)
 • Αίτημα να περιορίσουμε την επεξεργασία στα προσωπικά σας δεδομένα (Έντυπο 5) ή να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (Έντυπο 6).
 • 7.2Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, θα μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας μαζί μας σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

 • 7.3Ανά πάσα στιγμή μετά που θα δώσετε τη συγκατάθεσή σας, θα έχετε το δικαίωμα να την αποσύρετε χρησιμοποιώντας τη σελίδα «Επικοινωνία» ή επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά ή γραπτώς χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.
 • 7.4Λάβετε υπόψη σας ότι αν ακυρώσετε τη συγκατάθεσή σας ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε οριστικά όλα τα προσωπικά δεδομένα από τα αρχεία μας ή εάν μας ζητήσετε να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε ό,τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά τρόπο που δεν είμαστε πλέον σε θέση να διευκολύνουμε αποτελεσματικά τη χρήση του λογαριασμού σας, τότε θα αντιμετωπίσουμε μια τέτοια αίτηση ως αίτημα απενεργοποίησης του λογαριασμού σας και θα διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το λογαριασμό σας (προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα). Προτού το πράξουμε, θα σας ειδοποιήσουμε για να σας δώσουμε την ευκαιρία να ζητήσετε αντίγραφο των στοιχείων σας πριν απενεργοποιήσουμε το λογαριασμό σας και πριν διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες.
 • 8.Η εποπτική αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

Γραφείο του Επιτρόπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διεύθυνση: Ιάσωνος 1, 1082 Λευκωσία Κύπρος ή Π.Ο.Box 23378, 1682 Λευκωσία Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22818456

Φαξ: +357 22304565

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

 • 9.Τρίτα μέρη
 • 9.1Για να είμαστε σε θέση να παρέχουμε συνεχή εξυπηρέτηση στους χρήστες μας, συνεργαζόμαστε με τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών για τη φιλοξενία του Δικτυακού Τόπου και τη διατήρηση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της.
 • 9.2Ο σημερινός φορέας παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τη φιλοξενία είναι η Fozzy Inc., μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Fozzy Inc. με διακομιστές στο Haarlem της Ολλανδίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Fozzy θα χειριστεί τα προσωπικά δεδομένα για να παράσχει τις υπηρεσίες της σε εμάς, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εδώ ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση
 • 9.3Ο σημερινός φορέας παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τη συντήρηση της Ιστοσελίδας είναι η εταιρεία Convertico Media Ltd., εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Convertico θα χειριστεί τα προσωπικά δεδομένα για να παράσχει τις υπηρεσίες τους σε εμάς, διαβάστε εδώ την πολιτική απορρήτου τους ή επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο
 • 9.4Οι τρίτοι παροχείς υπηρεσιών σε εμάς επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μόνο με σκοπό να μας παράσχουν τις υπηρεσίες τους και έχουν συμβατική υποχρέωση να επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα μόνο για τη διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και να διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα είναι δεσμευμένο να τηρεί το απόρρητο.
 • 9.5Αν στο μέλλον αλλάξουμε ή προσθέσουμε άλλους παρόχους υπηρεσιών, θα ενημερώσουμε αυτήν την πολιτική και θα σας ειδοποιήσουμε αναλόγως.
Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;