Όροι και Προϋποθέσεις

 • 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  • 1.1Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι "Όροι") που καθορίζονται παρακάτω θα διέπουν τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.carierista.com.cy (εφεξής "Website" ή "Site" ).
  • 1.2Η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την C.P.N CARIERISTA PROFESSIONAL NETWORK LTD εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η διεύθυνση της οποίας είναι Πάροδος Ανδρέα Κάρυου 14, Κύπρος (εφεξής "Εμείς", "μας" ή "Carierista")
  • 1.3Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας την αποδοχή σας στις σχετικές ειδοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, συμφωνήσει και συναινέσει σε αυτούς τους Όρους
  • 1.4Οι παρόντες Όροι θα πρέπει να διαβάζονται μαζί με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.
  • 1.5Ορισμοί:

"Χρήστης ή χρήστης της ιστοσελίδας" κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου χρήστη που δημιουργεί λογαριασμό εργοδότη ή λογαριασμό υποψήφιου εργοδοτούμενου.

"Λογαριασμός Εργοδότη" σημαίνει λογαριασμό που δημιουργήθηκε στην Ιστοσελίδα από ένα χρήστη με σκοπό τη δημιουργία ενός προφίλ εργοδότη στην Ιστοσελίδα, με την δημοσιοποίηση θέσεων εργασίας στην Ιστοσελίδα και την επικοινωνία με υποψηφίους εργοδοτούμενους μέσω της Ιστοσελίδας.

"Λογαριασμός Υποψήφιου Εργοδοτούμενου" σημαίνει Λογαριασμό Ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε από Χρήστη της Ιστοσελίδας με σκοπό τη δημιουργία ενός προφίλ υποψηφίου εργοδοτούμενου στην Ιστοσελίδα, την αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην Ιστοσελίδα, την αναζήτηση και την υποβολή αίτησης για θέσεις εργασίας, την επικοινωνία με τους εργοδότες μέσω της Ιστοσελίδας.

"Υπηρεσία Αποστολής Μηνυμάτων από Χρήστη σε Χρήστη" είναι η υπηρεσία της Ιστοσελίδας που επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας με λογαριασμούς υποψηφίου εργοδοτούμενου να μπορούν να επικοινωνούν με χρήστες της ιστοσελίδας οι οποίοι έχουν λογαριασμούς εργοδότη και αντίστροφα.

"Αγγελία θέσης εργασίας" είναι η υπηρεσία της Ιστοσελίδας που επιτρέπει στους χρήστες της ιστοσελίδας με λογαριασμούς εργοδότη να μπορούν να δημιουργούν, υποβάλλουν και δημοσιεύουν στην Ιστοσελίδα αγγελία θέσης εργασίας.


 • 2.ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
  • 2.1Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει πληροφορίες, κείμενο, δεδομένα, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, ηχογραφήσεις, εικονογραφήσεις, έργα τέχνης, ονόματα, λογότυπα, εμπορικά σήματα, υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας και πληροφορίες για εμάς ή προϊόντα και υπηρεσίες. υπό μορφή εγγράφων, μεταδόσεων ή μέσω ροής RSS, καθώς και του περιεχομένου που υποβάλλει ο χρήστης (εφεξής "οι Πληροφορίες").
  • 2.2Η Ιστοσελίδα και οι Πληροφορίες παρέχονται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" και στη βάση "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ" και δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα, την απόδοση ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε από τις Πληροφορίες. Προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα είναι σωστές τη στιγμή της δημοσίευσης. Καμία ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή από εμάς ή εξ ονόματός μας για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή ανακριβείς πληροφορίες στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε από τις Πληροφορίες θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς σφάλματα ή ότι οποιαδήποτε ελαττώματα θα διορθωθούν.
  • 2.3Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα είναι ακριβείς και ενημερωμένες, δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα οποιασδήποτε ενέργειας που λαμβάνεται με βάση τις Πληροφορίες που περιέχει και όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων στις σιωπηρές εγγυήσεις ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης, συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας εξαιρούνται από τους παρόντες Όρους στο βαθμό που μπορούν να αποκλείονται από το νόμο.
  • 2.4Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή τυχόν ζημιών που προκύπτουν από απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών, είτε με σύμβαση, αδικοπραξία ή άλλως πως, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε από τις Πληροφορίες.
 • 3.ΣΥΝΔΕΣΗ
  • 3.1Δε δεχόμαστε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ιστότοπων ή ιστοσελίδων στις οποίες συνδέεται η συγκεκριμένη Ιστοσελίδα, ούτε αναλαμβάνουμε την ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή κυρώσεις που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιωνδήποτε συνδέσμων ή εμπιστοσύνης στο περιεχόμενο οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο αυτός η Ιστοσελίδα είναι συνδεδεμένη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν την Ιστοσελίδα ή που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα.
  • 3.2Δεν επιτρέπεται να πλαισιώνετε, να συνδέετε ή να συνδέετε σε βάθος αυτή την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας
 • 4.ΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ενώ καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την προστασία αυτής της Ιστοσελίδας από ιούς υπολογιστών και παρόμοιους καταστρεπτικούς κώδικες (εφεξής "Καταστροφικά Χαρακτηριστικά"), δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένη από Καταστροφικά Χαρακτηριστικά και δεν αποδεχόμαστε ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη μετάδοση οποιουδήποτε Καταστρεπτικού Χαρακτηριστικού μέσω αυτής της Ιστοσελίδας ή μέσω οποιωνδήποτε αρχείων που είναι διαθέσιμα για λήψη από την Ιστοσελίδα.

 • 5.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
  • 5.1Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά και εκτός από το περιεχόμενο που υποβλήθηκε από τον χρήστη, είμαστε ο κάτοχος ή/και ο κάτοχος άδειας χρήσης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα και σε όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των δικαιωμάτων βάσης δεδομένων, σήματα, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και λογότυπα.
  • 5.2Επιτρέπεται η λήψη, η εκτύπωση, η προσωρινή αποθήκευση, η ανάκτηση και η προβολή περιεχομένου από τον ιστότοπο σε οθόνη υπολογιστή ή σε κινητή συσκευή, η εκτύπωση μεμονωμένων σελίδων σε χαρτί (αλλά όχι η φωτοτυπία τους) και η αποθήκευση τέτοιων σελίδων σε ηλεκτρονική μορφή για προσωπική χρήση.
  • 5.3Δεν επιτρέπεται (εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες σας έχει δοθεί ρητή άδεια) να προσαρμόσετε ή να τροποποιήσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της και το περιεχόμενο ή οποιοδήποτε μέρος της δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να αναδημοσιευτεί, να ληφθεί , να αποστέλλεται, ή να μεταδίδεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους για εμπορικό κέρδος.
 • 6.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Οι παρόντες Όροι θα πρέπει να διαβάζονται μαζί με την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας.

 • 7.ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΌΡΟΥΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να κάνουμε αλλαγές σε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας, το περιεχόμενο, τις Πληροφορίες ή αυτούς τους Όρους. Σε περίπτωση τροποποίησης αυτών των Όρων, θα δημοσιεύσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τις τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα και / ή θα δημοσιεύσουμε ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα

 • 8.ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν αυτοί οι Όροι ή οποιοδήποτε μέρος τους πρέπει να κριθεί ότι είναι παράνομο, άκυρο ή άλλως μη εφαρμόσιμο σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε χώρας στην οποία οι παρόντες Όροι προορίζονται να είναι εφαρμοστούν, τότε στο βαθμό που είναι παράνομοι, άκυροι ή μη εφαρμόσιμοι, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στη χώρα αυτή ως διαχωρισμένοι και να διαγράφονται από τους παρόντες Όρους και οι υπόλοιποι Όροι θα επιβιώσουν και θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα συνεχίσουν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί στη χώρα αυτή.

 • 9.ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣ

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν παραβίαση αυτών των Όρων που προκαλείται από περιστάσεις πέρα από τον εύλογο έλεγχο μας.

 • 10.ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Τα αρχεία και οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για λήψη από την Ιστοσελίδα υπόκεινται στους παρόντες Όρους.

 • 11.ΆΤΟΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ

Η Ιστοσελίδα είναι ιστοσελίδα γενικού κοινού η οποία δεν έχει σχεδιαστεί ούτε προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών. Άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Ζητάμε από τους γονείς να εποπτεύουν τα παιδιά τους ενώ είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο.

 • 12.YΠΟΒΟΛΕΣ

Συμφωνείτε ότι είστε και θα παραμείνετε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλλετε ή το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην Ιστοσελίδα και δεν θα υποβάλετε στην Ιστοσελίδα υλικό που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, καταχρηστικό ή άσεμνο. Συμφωνείτε ότι δεν θα υποβάλετε τίποτα στην Ιστοσελίδα που θα παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου ή άλλων δικαιωμάτων.

 • 13.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
  • 13.1Ως χρήστες της Ιστοσελίδας (χρήστες με Λογαριασμό Εργοδότη και χρήστες με Λογαριασμό Υποψήφιου Εργοδοτούμενου) δεν θα πρέπει:
  • (α) να διαβιβάζετε, να αποστέλλετε, να διανείμετε, να αποθηκεύετε ή να καταστρέφετε υλικό, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, της Ιστοσελίδας ή του χρήστη που υπέβαλε περιεχόμενο, κατά παράβαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά νόμων ή κανονισμών που διέπουν τη συλλογή, τη διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών ή κατά παράβαση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  • (β) να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβάλλει παράλογη ή δυσανάλογα μεγάλη επιβάρυνση στην υποδομή της Ιστοσελίδας.
  • (γ) να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή για πλοήγηση ή αναζήτηση στην Ιστοσελίδα εκτός από τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα ή ευρέως διαθέσιμα προγράμματα περιήγησης ιστού τρίτων μερών.
  • (δ) να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μέθοδο συλλογής ή εξαγωγής δεδομένων.
  • (ε) να παραβιάζετε ή επιχειρείτε να παραβιάσετε την ασφάλεια της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας ανίχνευσης, σάρωσης ή δοκιμής της ευπάθειας ενός συστήματος ή δικτύου ή της παραβίασης μέτρων ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση.
  • (στ) να προβαίνετε σε πλαστογραφία κάθε τίτλου πακέτου TCP / IP ή οποιουδήποτε μέρους των πληροφοριών τίτλου σε οποιαδήποτε δημοσίευση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ομάδας συζήτησης.
  • να προβαίνετε σε μετατροπή, αποσυνένωση κώδικα ή reverse engineering οποιωνδήποτε τμημάτων του Δικτυακού Τόπου.
  • (η) να συγκεντρώνετε, να αντιγράφετε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων εργασίας, εκτός από ό, τι επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους.
  • (θ) να πλαισιώσετε ή να συνδεθείτε με οποιοδήποτε περιεχόμενο ή πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα, εκτός εάν επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους.
  • (ι) να δημοσιεύετε ή υποβάλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό που προωθεί ή υποστηρίζει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παράνομες δραστηριότητες ή επικυρώνει ή παρέχει οδηγίες διδασκαλίας σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες απαγορευμένες από το νόμο ή τους παρόντες Όρους, όπως η κατασκευή ή η αγορά παράνομων όπλων, παραβιάζοντας το απόρρητο κάποιου ατόμου, παρέχοντας ή δημιουργώντας ιούς υπολογιστών ή μέσα μαζικής καταστροφής.
  • (ια) να υποβάλετε οποιοδήποτε βιογραφικό σημείωμα ή προφίλ ή να υποβάλετε αίτηση για οποιαδήποτε εργασία για λογαριασμό άλλου μέρους.
  • (ιβ) να προωθείτε επαφές από εργοδότη σε οποιοδήποτε αντιπρόσωπο, πρακτορείο ή άλλο τρίτο μέρος.
  • (ιγ) να δημοσιεύσετε περισσότερα από ένα αντίτυπα του ίδιου βιογραφικού σημειώματος ανά πάσα στιγμή ή να δημιουργήσετε πολλαπλούς λογαριασμούς ή προφίλ για το ίδιο πρόσωπο ή νομική οντότητα ή οργανισμό.
  • (ιδ) να μοιράζεστε με τρίτο μέρος οποιαδήποτε διαπιστευτήρια σύνδεσης στην Ιστοσελίδα.
  • (ιε) να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα προοριζόμενα για άλλον χρήστη ή να συνδεθείτε με διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν έχετε εξουσιοδοτηθεί να έχετε πρόσβαση.
  • (ιστ) να δημοσιεύσετε ή υποβάλετε στην Ιστοσελίδα οποιεσδήποτε ελλιπείς, ψευδείς ή ανακριβείς βιογραφικές πληροφορίες ή πληροφορίες που ανήκουν σε άλλον χρήστη ή σε άλλο πρόσωπο ή νομική οντότητα ή οργανισμό.
  • (ιζ) να υποβάλετε περιεχόμενο που περιέχει σελίδες περιορισμένης πρόσβασης ή μόνο με κωδικό πρόσβασης ή κρυφές σελίδες ή εικόνες.
  • (ιη) να ζητάτε κωδικούς πρόσβασης ή προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία άλλων χρηστών ή άλλου προσώπου.
  • (ιθ) να διαγράψετε ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύτηκε από οποιονδήποτε άλλο χρήστη.
  • (ιι) να παρενοχλείτε, να ενθαρρύνετε την παρενόχληση ή να υποστηρίζετε παρενόχληση οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οργανισμού.
  • (ικ) να στέλνετε ανεπιθύμητα μηνύματα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να κάνετε ανεπιθύμητα τηλεφωνήματα ή να στέλνετε ανεπιθύμητες επικοινωνία σε γραπτή ή άλλη μόνιμη μορφή, να προωθήσετε ή/και να διαφημίζετε προϊόντα ή υπηρεσίες σε οποιονδήποτε χρήστη ή να επικοινωνείτε με χρήστες που έχουν ζητήσει συγκεκριμένα να μην επικοινωνήσετε μαζί τους.
  • (ιλ) να προσπαθήσετε να παρέμβετε στην παροχή των υπηρεσιών μας σε οποιονδήποτε, μερικούς ή όλους τους χρήστες, τον οικοδεσπότη ή το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, μέσω της υποβολής ενός ιού στον Ιστό, υπερφόρτωσης, "flooding", "spamming" mailbombing "ή" crashing ".
  • (ιμ) να προωθήσετε ή να υποστηρίξετε ένα παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο αντίγραφο έργου που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα άλλου προσώπου, όπως παρέχοντας ή διαθέτοντας πειρατικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συνδέσμους προς αυτά, παρέχοντας ή καθιστώντας διαθέσιμες πληροφορίες για την καταστρατήγηση των εγκαταστάσεων προστασίας από αντιγραφή, διαθέσιμη πειρατική μουσική ή άλλα μέσα ή συνδέσεις με πειρατική μουσική ή άλλα αρχεία πολυμέσων.
  • (ιν) να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή να δημοσιεύετε ή να υποβάλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο, βιογραφικό σημείωμα ή δημοσίευση εργασίας που είναι δυσφημιστικό, σιωπηρά ή ρητά προσβλητικό, χυδαίο, άσεμνο, απειλητικό, καταχρηστικό, , ενοχλητικό, ανησυχητικό ή θα μπορούσε να προκαλέσει παρενόχληση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή να περιλαμβάνει οποιονδήποτε σύνδεσμο με πορνογραφικό, άσεμνο ή σεξουαλικό υλικό οποιουδήποτε είδους, όπως καθορίζεται κατά την απόλυτη κρίσης μας.
  • (ιξ) να δημοσιεύσετε οποιοδήποτε βιογραφικό σημείωμα που δεν είναι γνήσιο βιογραφικό σημείωμα ή θέση εργασίας το οποίο επιχειρεί να διαφημίσει ή να προωθήσει προϊόντα ή υπηρεσίες.
  • 13.2Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του Δικτύου μπορεί να οδηγήσουν σε αστική ή / και ποινική ευθύνη. Θα διερευνήσουμε περιστατικά που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τέτοιες παραβιάσεις και ενδέχεται να συνεπάγονται και να συνεργαστούν με τις αρχές επιβολής του νόμου για τη δίωξη χρηστών και / ή ατόμων ή νομικών προσώπων ή οργανισμών που εμπλέκονται σε τέτοιες παραβιάσεις.
  • 13.3Ως χρήστης του Δικτυακού Τόπου, είστε υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού σας, του προφίλ και των κωδικών πρόσβασης, ανάλογα με την περίπτωση. Δεν επιτρέπεται να μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλες πληροφορίες πρόσβασης στο λογαριασμό σας με οποιονδήποτε άλλο πρόσωπο, προσωρινά ή μόνιμα, και θα είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρήσεις των στοιχείων εγγραφής και των κωδικών πρόσβασης σας στην Ιστοσελίδα, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι χρήσεις εξουσιοδοτήθηκαν από εσάς ή όχι. σας επιτρέπεται ή όχι. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, του προφίλ ή των κωδικών πρόσβασης σας.
  • 13.4Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αρνηθούμε σε έναν χρήστη τη δημιουργία ενός λογαριασμού κατά την απόλυτη κρίση μας και για σκοπούς που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στην παρεμπόδιση πολλαπλών λογαριασμών, δόλιων λογαριασμών ή ψευδών δηλώσεων της πραγματικής νομικής ή άλλης κατάστασης ενός χρήστη ή της πραγματικής ταυτότητας του χρήστη και την αποτροπή των χρηστών από την εγγραφή ενός λογαριασμού ώστε να παρουσιάζονται ως άλλο πρόσωπο ή άλλο νομικό πρόσωπο. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να διαγράψουμε ένα λογαριασμό και το περιεχόμενο ή πληροφορίες που υπέβαλε ο χρήστης, σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων κατά την απόλυτη κρίση μας, για σκοπούς που συμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα παραπάνω.
  • 13.5Όταν εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να μας δώσετε συγκεκριμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • 13.6Οποιεσδήποτε πληροφορίες υποβάλετε κατά την εγγραφή ή μετά από αυτήν πρέπει να είναι ακριβείς. Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί την ολοκλήρωση τυποποιημένων πεδίων και δεν επιτρέπεται να συμπεριλάβετε σε αυτά τα πεδία πληροφορίες άλλες από αυτές που ζητούνται.
  • 13.7Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε δικαιώματα ιδιοκτησίας στο λογαριασμό σας και ότι αν ακυρώσετε λογαριασμό ή ο λογαριασμός σας τερματιστεί, όλα τα στοιχεία και το περιεχόμενο του λογαριασμού σας θα επισημαίνονται ως διαγραμμένα και ενδέχεται να διαγραφούν από τις βάσεις δεδομένων μας και θα καταργηθούν από οποιονδήποτε δημόσιο χώρο του Δικτυακού Τόπου. Οι πληροφορίες ή το περιεχόμενο ενδέχεται να εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω καθυστερήσεων στην προώθηση αυτής της διαγραφής μέσω των διακομιστών μας. Επιπλέον, άλλοι χρήστες ή τρίτα πρόσωπα στα οποία έχετε κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας ενδέχεται να διατηρήσουν ορισμένες ή όλες τις πληροφορίες που έχουν ήδη αποθηκευτεί από αυτούς.
  • 13.8Προκειμένου να προστατεύσουμε τους χρήστες μας από την εμπορική διαφήμιση ή την προώθηση, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τη χρήση των χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας για επικοινωνία χρηστών με χρήστες κατά την απόλυτη κρίση μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες του Δικτυακού Τόπου σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικής ζωής και προστασίας δεδομένων.
  • 13.9Μια αγγελία θέσης εργασίας από χρήστη με λογαριασμό εργοδότη, δεν μπορεί να περιέχει:
  • (α) τυχόν συνδέσμους, εκτός από εκείνους που εξουσιοδοτούνται ειδικά από εμάς.
  • (β) παραπλανητικές, δυσανάγνωστες ή "κρυφές" λέξεις-κλειδιά, επαναλαμβανόμενες λέξεις-κλειδιά ή λέξεις-κλειδιά που δεν σχετίζονται με την ευκαιρία εργασίας που παρουσιάζεται, όπως καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.
  • (γ) τα ονόματα, τα λογότυπα ή τα εμπορικά σήματα των μη συνδεδεμένων εταιρειών, εκτός εκείνων που ανήκουν στον χρήστη ή που ο χρήστης έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί από τον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη τους.
  • (δ) περισσότερες από μία θέσεις εργασίας ή περιγραφή θέσης εργασίας, περισσότερες από μία τοποθεσία ή περισσότερες από μία κατηγορίες εργασίας, εκτός εάν το επιτρέπει το προϊόν.
  • (ε) ανακριβείς, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.
  • 13.10Χρήστης Ιστοσελίδας με Λογαριασμό Εργοδότη δεν μπορεί να:
  • (α) υποβάλλει θέσεις εργασίας κατά τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της εργατικής νομοθεσίας, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας, της πρόσβασης και της χρήσης δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • (β) υποβάλλει θέσεις εργασίας που απαιτούν την ιδιότητα του πολίτη οποιασδήποτε συγκεκριμένης χώρας ή τη νόμιμη μόνιμη διαμονή σε μια χώρα ως προϋπόθεση για την απασχόληση, εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά για συμμόρφωση με νόμους, κανονισμούς ή κρατική σύμβαση.
  • (γ) υποβάλλει θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε απαίτηση ή κριτήριο ελέγχου σε σχέση με την θέση εργασίας, όταν αυτή η απαίτηση ή το κριτήριο δεν αποτελεί πραγματική και νομική απαίτηση της θέσης εργασίας.
  • (δ) υποβάλλει θέσεις εργασίας ή άλλες διαφημίσεις για πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε άμεσο ή έμμεσο ανταγωνισμό με το Carierista.com ή δημοσιεύουν θέσεις εργασίας ή άλλο περιεχόμενο που περιέχει συνδέσμους προς οποιονδήποτε ιστότοπο τέτοιου προσώπου ή νομικού προσώπου.
  • (ε) πωλεί, να προωθεί ή να διαφημίζει προϊόντα, υπηρεσίες, οποιοδήποτε franchise, σχέδιο πυραμίδας, ιδιότητα μέλους, διανομέα ή αντιπροσωπεία πωλήσεων.
  • (στ) υποβάλλει οποιαδήποτε επιχειρηματική ευκαιρία που απαιτεί προκαταβολική ή περιοδική πληρωμή ή απαιτεί πρόσληψη άλλων μελών, υποδιευθυντών ή υπο-αντιπροσώπων.
  • (ζ) προωθεί ευκαιρία που δεν αντιπροσωπεύει απασχόληση.
  • (η) διαφημίζει σεξουαλικές υπηρεσίες ή να αναζητεί εργαζόμενους για θέσεις εργασίας σεξουαλικού χαρακτήρα.
  • (θ) ζητά τη χρήση ανθρώπινων οργάνων ή τη δωρεά ανθρώπινων οργάνων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αναπαραγωγικών υπηρεσιών όπως η δωρεά ωαρίων και η υπηρεσιών παρένθετης μητέρας.
  • (ι) δημοσιεύει υποστήριξη συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος, πολιτικής ατζέντας, πολιτικής θέσης ή ζητήματος.
  • (ια) προωθεί μια συγκεκριμένη θρησκεία.
  • (ιβ) δημοσιεύει θέσεις εργασίας σε χώρα διαφορετική από την Κυπριακή Δημοκρατία.
  • (ιγ) δημοσιεύει θέσεις εργασίας που απαιτούν από τον υποψήφιο για απασχόληση να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή του (ii) τις πολιτικές πεποιθήσεις, iii) τις φιλοσοφικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, iv) σωματική ή ψυχική υγεία, (v) σεξουαλική ζωή, (vi) διάπραξη ποινικών αδικημάτων ή διαδικασιών, ή (vii) ηλικία, εκτός αν το επιτρέπει ο Νόμος.
  • 13.11Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε οποιαδήποτε αγγελία θέσης εργασίας ή περιεχόμενο από την Ιστοσελίδα, το οποίο κατά την εύλογη άσκηση της διακριτικής της ευχέρειας δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους ή αν κάποιος χρήστης υποβάλλει ή δημοσιεύει περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι δεν είναι προς το συμφέρον του carierista.com.cy.
 • 14.ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η εγγραφή ενός λογαριασμού και των κύριων λειτουργιών και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας είναι δωρεάν αλλά διατηρούμε το δικαίωμά μας να προσθέτουμε νέες λειτουργίες ή υπηρεσίες και το δικαίωμά μας να παρέχουμε βελτιωμένες επιλογές σε υπάρχουσες λειτουργίες ή υπηρεσίες, όπου η χρήση τέτοιων νέων ή βελτιωμένων λειτουργιών ή υπηρεσιών ενδέχεται να υπόκειται σε χρέωση εφάπαξ ή περιοδικά. Σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή ενός λογαριασμού και τα κύρια χαρακτηριστικά και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας θα παραμένουν δωρεάν, εκτός εάν σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές.

 • 15.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι υπόκεινται στην Κυπριακή νομοθεσία και στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;