Ε&Β (Energy & Beyond) Ltd

Energy

Industry:Energy

City:-

Website: http://geg.com.cy/el/


107B Nicou Pattichi, 3070 Limassol, Cyprus


  Send my interest
 What is this?
Overview

Energy & Beyond (Ε&Β): Η E&B είναι θυγατρική του ομίλου Green Energy Group (GEG). Ο Όμιλος GEG αποτελείται από ένα δυναμικό και ευέλικτο συγκρότημα εταιρειών το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της πράσινης ενέργειας στην Κύπρο. Με πολυετή εμπειρία και άρτια καταρτισμένο προσωπικό, ο όμιλος προσφέρει λύσεις υψηλής απόδοσης με μια σειρά εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, λειτουργία και συντήρηση πάρκων μεγάλης κλίμακας, παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, έργα ESCo και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας.

Η Ε&Β θα αγοράζει, πωλεί, αποθηκεύει, εμπορεύεται και προμηθεύει σε τελικούς πελάτες ηλεκτρική ισχύ και ηλεκτρική ενέργεια.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?