Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ

Industries

Industry:Industries

City:Larnaca

Website: http://vassiliko.com/


Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 1Α

Social:


  Send my interest
 What is this?
Overview

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ιδρύθηκε το 1963 και η μονάδα παραγωγής κατέστη πλήρως λειτουργική το 1967. Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της εγγύτητας με τη θάλασσα, η εταιρεία κατασκεύασε το λιμάνι του Βασιλικού το 1983, το οποίο έκτοτε λειτουργεί αδιαλείπτως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στην εταιρεία τη δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης της διεθνούς της πελατείας, διευκολύνοντας εκτός αυτού και τις εισαγωγές της πρώτων υλών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου από το 1996. Το 2011, πραγματοποιώντας μια επένδυση ύψους €185 εκατομμυρίων και ακολουθώντας νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή μιας νέας και απόλυτα σύγχρονης τεχνολογικά παραγωγικής μονάδας κλίνκερ. Η μονάδα παραγωγής αναβαθμίστηκε περαιτέρω με νέες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας τα €260 εκατ., θέτοντας πρωταρχικό στόχο τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, με πλήρη συμμόρφωση στις σχετικές νομοθεσίες και ευρωπαϊκές εκάστοτε οδηγίες συνεισφέροντας σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας το παραγωγικό δυναμικό της Εταιρείας σε 2 εκ. τόνους ετησίως.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?