213 νέες θέσεις στο Δημόσιο

Tο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, ενέκρινε την πλήρωση 213 κυβερνητικών θέσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών οι 142 θέσεις πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία είναι οι εξής:

- Πενήντα-οκτώ θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας
- Είκοσι-επτά θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών
- Είκοσι-δύο θέσεις στο Γενικό Λογιστήριο
- Είκοσι-μία θέσεις στο Υπουργείο Γεωργίας
- Μία θέση στη Δικαστική Υπηρεσία
- Δύο θέσεις στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως.

Επίσης, οι 53 θέσεις πρώτου διορισμού που θα ανοιχθούν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (ημικρατικοί και δήμοι) είναι οι εξής:
- Δεκατρείς θέσεις στην ΑΛΚ
- Εννέα θέσεις στην ΑΗΚ
- Επτά θέσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕΚ)
- Επτά θέσεις στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
- Πέντε θέσεις στο Γραφείο Επιτρόπου Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)
- Πέντε θέσεις στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
- Δύο θέσεις στον Δήμο Αμμοχώστου
- Μία θέση στον Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα
- Μία θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Μία θέση στο ΤΕΠΑΚ
- Μία θέση στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας
- Μία θέση στο ΧΑΚ

Επιπρόσθετα, οι 18 θέσεις ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού αφορούν:
- Οκτώ θέσεις στο Υπουργείο Μεταφορών
- Εφτά θέσεις στο Υπουργείο Άμυνας
- Τρεις θέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δείτε εδώ όλες τις ανοικτές θέσεις στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα στην Κύπρο.

Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?