Ετήσιες γραπτές εξετάσεις για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία

Στις 19 Νοεμβρίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για θέσεις στη δημόσια υπηρεσία η αρχική κλίμακα των οποίων δεν υπερβαίνει την Α7 και στις 3 Δεκεμβρίου για θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 και απαιτείται πτυχίο ή ισότιμο προσόν, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η αρμόδια Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται από τους Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998 έως 2021 έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Εξετάσεων τη διοργάνωση και διεξαγωγή των ετήσιων γραπτών εξετάσεων για πρόσληψη στη Δημόσια Υπηρεσία.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου, 2022 θα διεξαχθεί η εξέταση για τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών, και,
Το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου, 2022 θα διεξαχθεί εξέταση για τις θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν.
Διευκρινίζεται ότι η γραπτή εξέταση, και στις δύο περιπτώσεις, θα είναι εξέταση ικανοτήτων/δεξιοτήτων, αποτελούμενη αριθμητική ικανότητα, αφαιρετική ικανότητα και λεκτική ικανότητα.
«Επιτυχών θα θεωρείται όποιος συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα 40% τουλάχιστον», προστίθεται.
Οι εξετάσεις διεξάγονται προκειμένου οι υποψήφιοι να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό επιτυχίας, το οποίο πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας μαζί με την αίτησή τους, όταν δημοσιευθούν κενές θέσεις κατά το έτος που έπεται της ημερομηνίας διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.
Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις θα ανακοινωθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στις ιστοσελίδες της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.
Carierista Logo

Do you want to receive notifications related to new job positions, career and entrepreneurship matters?