Ψάξε τώρα

Θέση Τεχνικού Συστημάτων Ασφαλείας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#SP53598
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος Τεχνικής Σχολής στον Κλάδο Ηλεκτρολογίας
 • Τουλάχιστον 2 έτη πείρα σε Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας ή Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Βασικές Γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Ακεραιότητα Χαρακτήρα
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Άδεια οδήγησης
 • Ικανότητα διάγνωσης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

Χαρακτηριστικά:

 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικό πνεύμα σοβαρότητα και εχεμύθεια

Καθήκοντα:

 • Εγκαταστάσεις Συστημάτων Ασφαλείας
 • Καλωδιώσεις και Υποδομές για Συστήματα Ασφαλείας
 • Προγραμματισμός και Παραμετροποίηση των Συστημάτων
 • Τεχνική Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων

Προσφέρεται:

Ελκυστικό πακέτο απολαβών που περιλαμβάνει:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας
 • 13ο Μισθό
 • Ταμείο Προνοίας
 • 21 Ημέρες Άδεια, Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΓΕΣΥ και ότι προβλέπεται από σχετικές νομοθεσία

Αποστολή Βιογραφικού στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pa@securiton.com.cy ή τηλεφωνικώς στο 25822960

Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;