Ψάξε τώρα

Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου για άμεση πρόσληψη

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#OE44155
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η εργοληπτική εταιρεία Σταύρος Α. Σταύρου ΛΤΔ, με έδρα τη Λευκωσία, ζητεί να προσλάβει έμπειρο Πολιτικό Μηχανικό Εργοταξίου, εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ, για τα νέα της έργα στη Λεμεσό.

Άμεση πρόσληψη. Έναρξη έργων τον Οκτώβρη.

Προσόντα:

  • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον δυο χρόνων σε παρόμοια θέση απαραίτητη.

Καθήκοντα: 

  • Επίβλεψη εργοταξίου 
  • Οργάνωση έργου
  • Υποβολή εκτελεσθείσας εργασίας 
  • Συντονισμός και έλεγχος υπο-εργολάβων
  • Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα εμπίπτουν στην θέση Μηχανικού Εργοταξίου

Απολαβές : €30,000 χρονιαία αναλόγως προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλώ όπως αποστείλουν βιογραφικά σημειώματα μαζί με συνοδευτικές επιστολές στην ηλ.διεύθυνση info@sastavrou.com μέχρι τις 30/09/2022.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;