Κεφάλαια απόλυση και παραίτηση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδότης στον εργοδοτούμενο σε περίπτωση απόλυσης και πόση προειδοποίηση οφείλει να δώσει ο εργοδοτούμενος στον εργοδότη σε περίπτωση παραίτησης;

Υποχρέωση Εργοδότη για Προειδοποίηση προς τον Εργοδοτούμενο

Περίοδος συνεχούς απασχόλησης:

 • Από 0 μέχρι 26 εβδομάδες (μέχρι 6 μήνες) Καμία προειδοποίηση
 • Από 26 μέχρι 51 εβδομάδες (6μήνες- 1 χρόνο) 1 εβδομάδα
 • Από 52 μέχρι 103 εβδομάδες (1 χρόνο – 2 χρόνια) 2 εβδομάδες
 • Από 104 μέχρι 155 εβδομάδες (2 χρόνια – 3 χρόνια) 4 εβδομάδες
 • Από 156 μέχρι 207 εβδομάδες (3 χρόνια – 4 χρόνια) 5 εβδομάδες
 • Από 208 μέχρι 259 εβδομάδες (4 χρόνια – 5 χρόνια) 6 εβδομάδες
 • Από 259 μέχρι 311 εβδομάδες (5 χρόνια – 6 χρόνια) 7 εβδομάδες
 • Από 312 και άνω (6 χρόνια +) 8 εβδομάδες

* Σημειώνεται ότι όπου ο εργοδότης εργοδοτεί έγκυο εργαζόμενη δεν μπορεί να δώσει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης σε μισθωτή ή/και να τερματίσει την απασχόληση της, από τη στιγμή που θα του γνωστοποιήσει την εγκυμοσύνη της μέχρι και τρεις μήνες μετά το πέρας της άδειας μητρότητας. Σημειώνεται, επίσης, ότι η γενικότερη πρόνοια περί δοκιμαστικής περιόδου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των εγκύων εργαζομένων.

Υποχρέωση Εργοδοτούμενου για Προειδοποίηση προς τον Εργοδότη του

Περίοδος συνεχούς απασχόλησης:

 • Από 26 μέχρι 51 εβδομάδες (6 μήνες – 1 χρόνο) 1 εβδομάδα
 • Από 52 μέχρι 259 εβδομάδες (1 χρόνο – 5 χρόνια) 2 εβδομάδες
 • Από 260 και άνω (5 χρόνια +) 3 εβδομάδες

Μπορεί ένας εργοδότης να απολύσει εργοδοτούμενο χωρίς να δώσει προειδοποίηση και αν ναι σε ποιες περιπτώσεις ;

Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να δώσει προειδοποίηση για απόλυση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • η διαγωγή του εργοδοτούμενου είναι τέτοια που καθιστά σαφές ότι η σχέση εργοδότη και εργοδοτούμενου δεν μπορεί να συνεχιστεί,
 • διάπραξη σοβαρού παραπτώματος από μέρους του εργοδοτουμένου στην εκτέλεση των καθηκόντων του,
 • διάπραξη ποινικού αδικήματος από μέρους του εργοδοτουμένου στην εκτέλεση των καθηκόντων του, χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη,
 • απρεπής διαγωγή του εργοδοτουμένου κατά το χρόνο εκτέλεσης των καθηκόντων του και
 • σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση ή παραγνώριση κανονισμών εργασίας ή άλλων κανονισμών σε σχέση με την απασχόληση.
 • Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης εργοδοτεί έγκυο εργαζόμενη υπάρχει αυστηρή προστασία από απόλυση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου.
Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;