Ενδυναμώστε τους υπαλλήλους σας, εκπαιδεύοντάς τους στη διαχείριση κρίσεων

 

Η επαγγελματική κατάρτιση είναι ένα βασικό μέρος της κουλτούρας ενός οργανισμού. Οι νέοι υπάλληλοι διδάσκονται τα καθήκοντα της εργασίας τους, τον χειρισμό του εξοπλισμού και τις πολιτικές του οργανισμού. Ωστόσο, το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων σπάνια διδάσκεται. Ακόμα όμως κι όταν διδάσκεται είναι ελλιπές, αφήνοντας τους υπαλλήλους απροετοίμαστους για μια πραγματική κρίση. Μια εκπαίδευση ετοιμότητας με δυνατότητες προσομοίωσης μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση κρίσεων και τον χρόνο αντίδρασης της εταιρείας σας. Ακολουθούν τα κύρια χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης των υπαλλήλων στη διαχείριση κρίσεων.

 

Οφέλη από την Εκπαίδευση στη Διαχείριση Κρίσεων

Η εκπαίδευση των εργαζομένων σας στην αντιμετώπιση μιας κρίσης τούς επιτρέπει να είναι προετοιμασμένοι ανά πάσα στιγμή. Ένα άτομο που είναι προετοιμασμένο είναι πολύ λιγότερο πιθανό να πανικοβληθεί σε σχέση με ένα άτομο χωρίς εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η εμπιστοσύνη των εργαζομένων, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είναι σε καλύτερη θέση να φέρουν εις πέρας τις ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί και βοηθούν να διατηρούνται όλοι ήρεμοι και ασφαλείς. Η εκπαίδευση τους επιτρέπει να γίνουν μέρος της λύσης και να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κρίσης.

 

Ποιος πρέπει να λαμβάνει εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της κρίσης;

Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν εκπαίδευση για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να γνωρίζει το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων και να συμμετέχει σε ασκήσεις ή προσομοιώσεις που πραγματοποιούνται. Θα πρέπει επίσης να διανέμονται ενημερωτικά φυλλάδια σε όλους τους εργαζόμενους ως μέρος της εκπαίδευσής τους, καθώς αυτό κρατά τις πληροφορίες διαθέσιμες και φρέσκες στο μυαλό τους.

 

Τομείς εκπαίδευσης ζωτικής σημασίας

Κάθε οργανισμός θα έχει τις δικές του μεταβλητές σχετικά με την εκπαίδευση, αλλά σε γενικές γραμμές υπάρχουν κρίσεις που αφορούν όλους. Η εκπαίδευση θα πρέπει να καθοδηγείται από μια ενδελεχή αξιολόγηση κινδύνου που προσδιορίζει τους κύριους τομείς ανησυχίας, καθώς και τους διαθέσιμους πόρους. Υπάρχουν τρία στάδια εκπαίδευσης για τη διαχείριση κρίσεων σε έναν οργανισμό:

  • Η Βασική Εκπαίδευση που πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλους.
  • Η Ενίσχυση Εκπαίδευσης που βασίζεται στις δεξιότητες και τις γνώσεις που έλαβαν οι εργαζόμενοι στην αρχική κατάρτιση.
  • Η Βελτίωση Εκπαίδευσης όπου αναλύονται τα διδάγματα για τον εντοπισμό κενών στην εκπαίδευση και στο πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων.

 

Ασκήσεις και Προσομοιώσεις

Οι ασκήσεις και οι προσομοιώσεις είναι απολύτως απαραίτητες για την αποτελεσματική εκπαίδευση αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οι εργαζόμενοι πρέπει να βιώσουν την πραγματική κατάσταση κρίσης σε έναν ασφαλή χώρο, ώστε να μπορέσουν να την επεξεργαστούν και να εξοικειωθούν με το πρωτόκολλο. Μια άσκηση έκτακτης ανάγκης ή μια προσομοίωση επιτρέπει επίσης τον εντοπισμό κενών στο πρωτόκολλο αντιμετώπισης.

 

Ανάλυση διδαγμάτων

Η ανάλυση των διδαγμάτων είναι ένα ζωτικό μέρος του σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων. Θα πρέπει να διεξάγεται μετά από κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και σε κάθε άσκηση ή προσομοίωση. Ο σκοπός είναι να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τι λειτούργησε και τι όχι κατά τη διάρκεια της κρίσης. Υπάρχουν τέσσερις τομείς που χρειάζεται να εξετάσετε στην ανάλυσή σας:

  • Οι προσδοκίες σας για το τι περιμένατε να συμβεί κατά τη διάρκεια της κρίσης
  • Τι πραγματικά συνέβη κατά τη διάρκεια της κρίσης
  • Τι πήγε λάθος κατά τη διάρκεια της κρίσης και γιατί
  • Τι πήγε καλά και γιατί

 

Σύνοψη

Η εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων είναι ζωτικής σημασίας για όλους τους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθμού ή θέσης. Αυτό διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι όχι μόνο είναι σε θέση να ενεργούν με ασφάλεια σε μια κατάσταση κρίσης, αλλά γνωρίζουν επίσης πώς να διασφαλίζουν την ασφάλεια των άλλων, να διατηρούν την απαραίτητη επικοινωνία και να συνεχίζουν τις βασικές οργανωτικές λειτουργίες.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;