Ψάξε τώρα

Λειτουργός Καταστήματος / Γραφέας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#MG69434
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Μερική Απασχόληση

Η εταιρεία M.G. MEDICOM SERVICES LTD αντιπρόσωπος και εισαγωγέας Ιατρικών ειδών και εξοπλισμού φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης …. Ζητά για άμεση πρόσληψη δύο (2) Λειτουργούς καταστήματος για την Λάρνακα και τη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Εξυπηρέτηση πελατών και Διαχείριση Εμπορευμάτων.
 • Διαχείριση παραγγελιών, έλεγχος και Εκτέλεση (Συγκέντρωση και έλεγχος των εμπορευμάτων, τιμολόγηση κ.τ.λ.)
 • Επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους.
 • Συνεργασία και τηλεφωνική επικοινωνία με συναδέλφους εντός και εκτός των γραφείων της εταιρείας με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Παραλαβή παραγγελιών από προμηθευτές, έλεγχος αρτιότητας και φροντίδα τακτοποίησης των εμπορευμάτων.
 • Γενική οργάνωση καταστήματος και εποπτεία ομαλής λειτουργίας του καταστήματος.
 • Φροντίδα τήρησης της καθαριότητας του καταστήματος και των άλλων χώρων των γραφείων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πολύ καλή γνώση και χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστος χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 • Ευκολία στο να μαθαίνει γρήγορα, ευστροφία και καλή μνήμη.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση λόγου και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Εργατικό, έμπιστο και δυναμικό άτομο με ακέραιο χαρακτήρα.
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα.
 • Ικανότητα διαχείρισης πελατολογίου.
 • Μεθοδικότητα, Οργανωτικότητα, Υπευθυνότητα και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης (με ταχύτητες).
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή και γνώση λογιστικής θα αποτελέσει επιπρόσθετο προσόν.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΒΕΣ:

 • ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
 • ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ.
 • 13ος ΜΙΣΘΟΣ.
 • ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τίτλο «ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ», στο e-mail: medicomadvance@cytanet.com.cy

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;