Ψάξε τώρα

Διευθυντής/τρια Καταστήματος - Λευκωσία

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#ED69431
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Το Συγκρότημα Ermes, ο μεγαλύτερος και πιο πολυδιάστατος οργανισμός λιανικού εμπορίου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου CTC, ζητά να προσλάβει Διευθυντή/ντρια Καταστήματος (StoreManager), στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘYNEΣ

 • Αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση και έλεγχος της λειτουργίας του καταστήματος
 • Στενή παρακολούθηση των στόχων πωλήσεων και αποτελεσματικός έλεγχος του κόστους λειτουργίας του καταστήματος
 • Οργάνωση και παρακολούθηση του αποθέματος και της έκθεσης των προϊόντων εντός του καταστήματος (Visual Merchandising)
 • Διατήρηση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών
 • Διαχείριση, αξιολόγηση και ανάπτυξη του προσωπικού του καταστήματος
 • Οργάνωση και διατήρηση της Ασφάλειας και Υγείας εντός του χώρου του καταστήματος
 • Ευθύνη και παρακολούθηση για την εφαρμογή όλων των συστημάτων και διαδικασιών του καταστήματος και της Εταιρείας
 • Ετοιμασία και υποβολή αναλυτικών εκθέσεων με εισηγήσεις και ανάλυση αποτελεσμάτων προς την Ανώτερη Διεύθυνση

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Απαραίτητη διετής τουλάχιστον εμπειρία στον τομέα των λιανικών πωλήσεων, σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή κατανόηση των λειτουργιών που αφορούν τις πωλήσεις γενικότερα, του Visual Merchandising, της διαχείρισης αποθεμάτων, του προγραμματισμού προσωπικού, και του ελέγχου του κόστους λειτουργίας
 • Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
 • Ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και παρακίνησης του προσωπικού
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα στη χρήση τεχνολογικών μέσων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Power Point)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ & ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

 • Μηνιαίο μισθό αναλόγως προσόντων
 • 13ο μισθό
 • Μηνιαίο bonus, επιπρόσθετα του μισθού, με βάση την επίτευξη των μηνιαίων στόχων πωλήσεων
 • Ετήσιο bonus με βάση προσωπικά KPIs
 • Ταμείο προνοίας
 • Εκπτωτική κάρτα για όλα τα καταστήματα του Ομίλου CTC
 • Πληρωμένη άδεια ασθενείας, μητρότητας & πατρότητας
 • Ασφάλεια ζωής & προσωπικών ατυχημάτων
 • Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης σε ένα μεγάλο Όμιλο εταιρειών
 • Επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας μας CAREERS - Cyprus Trading Corporation (ctcgroup.com) μέχρι τις 13/07/2024. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;