Ψάξε τώρα

Προσωπικό Τμήματος Καθαριότητας

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#ML69351
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η Medochemie Ltd είναι μια Διεθνής Φαρμακευτική Εταιρεία με έδρα την Κύπρο. Η Medochemie κατασκευάζει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που χωρίζονται σε περισσότερες από 10 θεραπευτικές κατηγορίες, κατέχει 4355 άδειες κυκλοφορίας και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 107 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι δεκατρείς ξεχωριστές εγκαταστάσεις παραγωγής μας έχουν σχεδιαστεί για να συμμορφώνονται πλήρως με την τρέχουσα Ορθή Παραγωγική Πρακτική (cGMP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είμαστε σε αποστολή να βρούμε Προσωπικό Τμήματος Καθαριότητας για να ενταχθεί στην ομάδα μας στα γραφεία μας στην Λεμεσό, Κύπρο.

Ποια θα είναι τα καθήκοντα σου;

 • Καθαρισμός γραφείων, τουαλετών, κουζίνας, διαδρόμων και σκάλων
 • Καθαρισμός χώρων αποθήκης (αποδυτηρίων, γραφείων και διαδρόμων) βάσει του προτύπου SOP
 • Καθαρισμός χώρων παραγωγής (αποδυτηρίων, γραφείων, διαδρόμων και Μηχανοστασίων) βάσει του προτύπου SOP
 • Φροντίδα και συντήρηση των εργοστασιακών στολών
 • Καθαριότητα εξωτερικών χώρων

Ποιες δεξιότητες είναι απαραίτητες για να κάνεις αυτή την δουλειά;

 • Απολυτήριο Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης
 • Βασικές γνώσεις της Αγγλικής γλώσσας
 • 2 χρόνια προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με ακεραιότητα χαρακτήρα

Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα εάν έχεις:

Προϋπηρεσία σε βιομηχανία ή σε παρόμοια θέση, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Aν γίνεις μέλος της ομάδας μας θα έχεις τα πιο κάτω ωφελήματα:

 • Moναδική Ευκαιρία για καριέρα σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία
 • Σύγχρονοκαι Μοντέρνο Περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτοαποδοχών με βάση τα προσόντα και την εμπειρία
 • 13ος και 14ος Μισθός
 • Πληρωμένη Άδεια
 • Πολλαπλές Δραστηριότητες με την ομάδα
 • Προαιρετική Συμμετοχή στο Ομαδικό Σχέδιο Tαμείου Προνοίας όπου ο εργοδότης συμβάλλει το 7% του μηνιαίου μισθού
 • Συμμετοχή στο Ομαδικό Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, και στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα της Εταιρείας
 • Σύγχρονη και συνεχής εκπαίδευση, ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Εάν πιστεύετε ότι έχετε τα παραπάνω προσόντα και αυτή η θέση ακούγεται πρόκληση, υποβάλετε την αίτησή σας μέσω του παρακάτω συνδέσμου: (for portals)

https://www.medochemie.com/Careers.aspx

Βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), τα βιογραφικά /οι αιτήσεις εργοδότησης των ενδιαφερόμενων αιτητών διατηρούνται στο αρχείο μας σύμφωνα με την περίοδο συγκατάθεσης τους κατά την υποβολή της αίτησης τους. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που έχετε υποβάλει στο παρελθόν το βιογραφικό σας και σας ενδιαφέρει η εν λόγω θέση, αποστείλετε ξανά το βιογραφικό σας.

Τμήμα: Καθαριότητας

Τοποθεσία: Λεμεσός

Κατάσταση Απασχόλησης: Πλήρης

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με αυστηρή εμπιστευτικότητα. Θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία μόνο με τους υποψηφίους που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;