Ψάξε τώρα

Βοηθός Αποστείρωσης

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#GO68958
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση
Υποβολή Αίτησης

Ελάτε στην Ομάδα μας!

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο προσλαμβάνει Βοηθό Αποστείρωσης.

Ωράρια - Βάρδιες:

  • 07:30-16:00
  • 09:30-18:00
  • 11:30-20:00

Περισσότερες πληροφορίες για τη θέση στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.goc.com.cy στον τομέα «Θέσεις Εργασίας».

Οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά (α) πατώντας στο «Υποβολή Αίτησης» στο πάνω μέρος της παρούσας ανακοίνωσης ή (β) ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου.

Το Γερμανικό εξελίσσεται! Εξελιχθείτε μαζί μας!

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;