Ψάξε τώρα

Χειριστής/τρια Μηχανής Πάγου

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PP68302
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απολυτήριο λυκείου/Τεχνικής σχολής
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση επιθυμητή

Καθήκοντα:

  • Χειρισμός και λειτουργία μηχανής πάγου
  • Μεταφορά συσκευασμένων προϊόντων στον προθάλαμο
  • Διάφορες χειρονακτικές εργασίες του τμήματος παραγωγής

Για λόγους υγιεινής δεν επιτρέπονται μούσια, νύχια ήκοσμήματα

Οι απολαβές θα καθοριστούν ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία (13ος Μισθός, συμμετοχή στο Ταμείο Προνοίας, δωρεάν κατανάλωση παγωτού).

Σύστημα Βάρδιας: πρωϊνή, απογευματινή, νυχτερινή

Για περισσότερες πληροφορίεςεπικοινωνήστε ή στείλτε το βιογραφικό σας στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού:

τηλ. 22 44 55 66
e-mail: jobs@pandpicecream.com

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;