Ψάξε τώρα

Plastic Surgeon

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#DR68189
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

On behalf of our client, a well-known clinic in Nicosia that focuses on flawless aesthetic results and simultaneously respects natural appearance, we are seeking a skilled and experienced Plastic Surgeon to join the team.

Candidate Profile:

 • Medical degree from an accredited medical school

 • Board certification in Plastic Surgery

 • Valid state medical license

 • Strong surgical skills and experience in performing a variety of plastic surgery procedures

 • Excellent communication and interpersonal skills

 • Ability to work effectively with patients, staff, and other healthcare professionals

 • Commitment to providing high-quality patient care

Duties and Responsibilities:

 • Evaluate patients to determine their needs and develop appropriate treatment plans

 • Perform a variety of cosmetic and reconstructive surgeries

 • Utilize advanced surgical techniques to achieve optimal results for patients

 • Provide pre-operative and post-operative care to ensure the best possible outcomes

 • Stay up-to-date on the latest advancements in plastic surgery and incorporate new techniques into practice

Benefits:

 • Competitive salary and benefits package

 • Opportunities for professional development and continuing education

 • Supportive work environment with a team of experienced healthcare professionals

 • Opportunity to work with a diverse patient population and make a positive impact on their lives

Last but not least, we are pleased to inform you that Dart Recruitment will be dedicated to providing ongoing support for your professional success throughout your career.

If interested, please send your CV here.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;