Ψάξε τώρα

Πωλητές/ριες

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#AT65859
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η Argosy Trading Company Ltd, θυγατρική της δημόσιας εταιρείας Cyprus Trading Corporation Plc, μέλος του Ομίλου CTC που ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία διεθνώς αναγνωρισμένων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Πωλητών για κάλυψη δρομολογίων στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Υλοποίηση προγράμματος επισκέψεων σε πελάτες βάση δρομολογίου.
 • Έλεγχος των αποθεμάτων στα ράφια και την αποθήκη του πελάτη.
 • Έλεγχος της έκθεσης των προϊόντων στα καταστήματα.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης γενικών προωθητικών ενεργειών ή/και ειδικών ενεργειών που αφορούν συγκριμένους πελάτες ή προϊόντα.
 • Διαχείριση επιστροφών προϊόντων (έλεγχος, καταχώρηση και ετοιμασία παραλαβής).
 • Υποβολή παραγγελιών πελατών μέσω του μηχανογραφικού συστήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Κάτοχος πτυχιακού τίτλου Business, Marketing ή σε άλλο συναφή κλάδο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία στις πωλήσεις είναι απαραίτητη.
 • Εμπειρία στον τομέα FMCG θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Οργανωτικές ικανότητες και προγραμματισμός.
 • Άριστες αναλυτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.
 • Γνώση αγοράς και αναλυτικές ικανότητες.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας https://ctcgroup.com/careers/ μέχρι τις 20 Απριλίου 2024. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;