Ψάξε τώρα

Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) - Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες για τα Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας ΠΑΣΥΚΑΦ

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA65099
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

ΠΑΣΥΚΑΦ

Ζητoύνται Νοσηλευτές / Νοσηλεύτριες για τα Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας ΠΑΣΥΚΑΦ

Η ομάδα του ΠΑΣΥΚΑΦ μεγαλώνει και αναζητά νέους συνεργάτες για άμεση πρόσληψη!

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Νοσηλευτών / Νοσηλευτριών για τα Κέντρα Ανακουφιστικής Φροντίδας ΠΑΣΥΚΑΦ – ΕΔΕΜ στη Λάρνακα και ΠΑΣΥΚΑΦ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ στην Πάφο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πανεπιστημιακό δίπλωμα στη Νοσηλευτική
  • Εγγραφή στο μητρώο Νοσηλευτών και Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλματος
  • Προηγούμενη εμπειρία σε θέση Νοσηλευτικού Λειτουργού κατά προτίμηση στον τομέα της Ογκολογίας ή της Ανακουφιστικής Φροντίδας
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτικές, διοικητικές ικανότητες και υπευθυνότητα

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Νοσηλευτικά καθήκοντα και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες του/της θεράποντα Ιατρού
  • Αιμoληψίες
  • Άλλα νοσηλευτικά καθήκοντα όπως του/της ανατεθούν

Για την πιο πάνω θέση προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο περιλαμβάνει συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές ανέλιξης σε ένα δυναμικό περιβάλλον και άλλα ωφελήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα, μαζί με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@pasykaf.org αναφέροντας τον τίτλο της θέσης: Νοσηλευτής/τρια και το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας στην επαρχία που τους/τις ενδιαφέρει.
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής βιογραφικών είναι η Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024.
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.
Μόνο όσοι/όσες πληρούν τα προσόντα για τη θέση θα κληθούν για συνέντευξη.

O ΠΑΣΥΚΑΦ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;