Ψάξε τώρα

Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PC64941
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η φαρμακευτική εταιρεία P.THadjigeorgioucoLtdστα πλαίσια επέκτασης και ανάπτυξης των εργασιών της , δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη Υπεύθυνου Διαχείρισης Αποθήκης, με έδρα την Λεμεσό:

Καθήκοντα

 • Διασφαλίζει την αποτελεσματική αγορά προϊόντων/υπηρεσιών στην καλύτερη δυνατή τιμή και ποιότητα.
 • Παραλαβή / έλεγχος παραγγελιών.
 • Οργάνωση, συντονισμός και προγραμματισμός αποθήκης και παραγγελιών.
 • Διαχείριση αποθήκης (ακριβή καταγραφή εισερχομένων και εξερχομένων).
 • Έλεγχος και καταμέτρηση αποθεμάτων.
 • Διασφαλίζει τη σωστή φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων καθώς και την αποθήκευση τους.
 • Ευθύνη καθαριότητας και συντήρηση αποθήκης / γραφείων.
 • Παρακολούθηση ημερολογιακού αποθέματος, forecast πωλήσεων και εισαγωγών.
 • Συνεργασία με διευθυντική ομάδα και όλα τα τμήματα της εταιρείας.

Aπαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου συναφές με τη θέση
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (κυρίως Microsoft Office) .
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Καλές οργανωτικές ικανότητες και σωστής διαχείρισης χρόνου.
 • Εμπειρία στην διαχείριση αποθήκης.

Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν:

 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου ή Διπλώματος στον κλάδο Logistics ή Supply Chain Management
 • Άδεια χειρισμού ανυψωτικού μηχανήματος

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Ελκυστικό Πακέτο Απολαβών
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο Προνοίας
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα-Παρασκευή)
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση

Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό μόνο όσοι πληρούν τα παραπάνω προσόντα kariera@pth-pharma.com με θέμα Υπεύθυνος Διαχείρισης Αποθήκης.

Όλα τα βιογραφικά και αιτήσεις θα τύχουν πλήρης εμπιστευτικότητας.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;