Ψάξε τώρα

Bilingual Secretary

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#AL64746
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Συμβόλαιο

Job Description: We are seeking a dynamic and professional Bilingual Secretary to join our team at A&P Language Institute & Translation Center. This position will primarily involve providing administrative support, including answering phone calls, emails, and assisting with customer inquiries. Fluency in both English and Russian is essential as this role will involve communication with clients and partners from diverse linguistic backgrounds.

Responsibilities:

 • Answering phone calls and emails in a professional and courteous manner
 • Providing administrative support to the team as needed
 • Managing schedules and appointments
 • Assisting with customer inquiries and providing excellent customer service
 • Performing other duties as assigned by management

Requirements:

 • Fluency in both English and Russian (written and verbal) is required
 • Previous experience in a customer-facing or administrative role is preferred
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Strong organizational and multitasking abilities
 • Proficiency in Microsoft Office Suite (Word, Excel, Outlook) and Gmail
 • Attention to detail and ability to work independently

How to Apply: If you meet the above qualifications and are interested in joining our team, please submit your resume and a cover letter outlining your relevant experience and why you would be a great fit for this position.

A&P Language Institute & Translation Center is an equal opportunity employer and welcomes all qualified candidates to apply.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;