Ψάξε τώρα

Αρχιτέκτονες

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#PA64695
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Ζητείται Αρχιτέκτονας προς άμεση εργοδότηση για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:

Γνώσεις:

  • Autocad
  • Rhino
  • Revit
  • Εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη
  • Archicad
  • Photoshop

Καθήκοντα:

  • Ετοιμασία Αρχιτεκτονικών σχεδίων για κατάθεση Πολεοδομικής Άδειας
  • Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων
  • Ετοιμασία εγγράφων/σχεδίων προσφοράς
  • Επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών των υπό ανέγερση έργων

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες να στέλνουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο πιο κάτω email:info@photiouarchitects.com

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;