Ψάξε τώρα

Τεχνικοί Συναρμολογητές/τριες

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#MC64654
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η Manpower Cyprus, για λογαριασμό πελάτη της, παγκόσμια εταιρεία που προσφέρει λύσεις ηλεκτρικής προστασίας και συνδεσιμότητας επιθυμεί να προσλάβει Τεχνικούς Συναρμολογητές/τριες για να ενταχθούν στην ομάδα της με έδρα το Δάλι, Λευκωσία.

Καθήκοντα Υποψηφίου/ας:

 • Συναρμολογεί πάνελ, εξαρτήματα, πλακέτες βάσει σχεδίων και προδιαγραφών
 • Χρησιμοποιεί μικρά εργαλεία χειρός (κόφτες, αποκόλλησης, τσιμπιδάκια, βούρτσες, κατσαβίδια, και απογυμνωτές συρμάτων) για την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
 • Έλεγχος ηλεκτρονικών και μηχανολογικών εξαρτημάτων για την διασφάλιση σωστών υλικών κατασκευής
 • Ακολουθεί διαδικασίες ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9000 και 14000
 • Είναι υπεύθυνος/η να παρακολουθεί την ποιότητα κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης και να ενημερώνει τον επόπτη παραγωγής και ποιότητας για τυχόν λάθη
 • Ακολουθεί τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τους κανόνες της εταιρείας
 • Να γνωρίζει και να συμμορφώνεται με τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τους κανονισμούς ασφάλειας, προτύπων ποιότητας της εταιρείας.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής
 • Εμπειρία ως ηλεκτρολόγος τεχνικός θα θεωρηθεί επιπλέον
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Καλές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή

Ωφελήματα:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ιατρική ασφάλιση για όλα τα μέλη της οικογένειας
 • 13ος μισθός
 • Ετήσιο μπόνους με βάση την απόδοση
 • Ταμείο προνοίας
 • Ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση careers@manpower.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης. Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;