Ψάξε τώρα

Καμαριέρα στο ξενοδοχείο The Nines

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#TN64555
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Μερική Απασχόληση / Συμβόλαιο

Το The Nines, το νέο πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Αγία Νάπα δέχεται αιτήσεις για τις κένες θέσεις Καμαριέρας.

Κύρια καθήκοντα:

  • Να διατηρούν τα δωμάτια καθαρά και συγυρισμένα
  • Να ενημερώνουν άμεσα την προϊστάμενη του τμήματος σχετκά με τις βλάβες και τα απολεσθέντα αντικείμενα
  • Να διατηρούν του εξοπλισμούς του τμήματος σε καλή κατάσταση

Απαιτούμενα προσόντα, εμπειρίες και δεξιότητες:

  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, θα θεωρείται πλεονέκτημα
  • Γνώση της ελληνικής ή της αγγλικής γλώσσας
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Ευχάριστη και ακέραια προσωπικότητα
  • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Προσφέρουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Εάν σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε στη νεοσύστατη ομάδα του ξενοδοχείου The Nines, θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας στο hr@thenineshotel.eu ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 23725111 και να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων θα διατηρηθούν στη βάση δεδομένων μας για περίοδο 1 έτους για τρέχουσες και μελλοντικές κενές θέσεις εργασίας.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;