Ψάξε τώρα

Βοηθός Διανομέας / Βοηθός Αποθηκής (Διπλός Ρόλος)- Πλήρη Απασχόληση Λέμεσος

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#AF64545
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Στα πλαίσια ανάπτυξης της Εταιρείας μας , αναζητούμε για άμεση πρόσληψη Βοηθούς Διανομής και Αποθήκης για να ενταχθούν στην ομάδα μας, με έδρα τη Λεμεσό.

Κύρια Καθήκοντα & Ευθύνες:

 • Υποστήριξη κατά τον διαχωρισμό και εκφόρτωση των εμπορευμάτων που προορίζονται για παράδοση στον πελάτη.
 • Ασφαλής μεταφορά των εμπορευμάτων στο/από το φορτηγό.
 • Προσεκτική τοποθέτηση των εμπορευμάτων στους χώρους που υποδεικνύονται από τον πελάτη, στη βάση των σχεδίων που έχουν δοθεί.
 • Καθαριότητα και συγύρισμα των χώρων παράδοσης των εμπορευμάτων κατόπιν της παράδοσης στους πελάτες και της αποθήκης.
 • Υποστήριξη για την αποθήκευση, οργάνωση, αναπλήρωση και αναδιάταξη των προϊόντων στην αποθήκη.
 • Ορθός χειρισμός εξοπλισμού της αποθήκης τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας, υγείας και υγιεινής.
 • Εντοπισμός και καταγραφή τυχόν φθαρμένων εμπορευμάτων ή ελλιπών προϊόντων.
 • Ετοιμασία παραγγελιών προς διανομή στους πελάτες σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου.
 • Ευθύνη για διατήρηση καθαριότητας στην αποθήκη και διαχωρισμού ανακυκλωμένων υλικών.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλές δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας
 • Κάτοχος λευκού ποινικού μητρώου
 • Καλές γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ωφελήματα :

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με βάση προσόντα και εμπειρία
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα – Παρασκευή) 
 • 13ος μισθός
 • 21 ημέρες ετήσια άδεια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, σημειώνοντας τη θέση εργασίας, στο email : hr@andreotti.com.cy

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;