Ψάξε τώρα

Workshop Controller

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#CA64330
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η CTCAutomotiveLtd, μέλος του Ομίλου CTC, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των οχημάτων και μηχανημάτων, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη WorkshopControllerπλήρους απασχόλησης στο συνεργείο επιβατικών οχημάτων Hyundai και Volvo στη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων και παρακολούθηση της προόδου τους.
 • Διασφάλιση της σωστής και έγκαιρης ολοκλήρωσης των εργασιών από τους τεχνικούς, καθώς και της ορθής και τεκμηριωμένης συμπλήρωσης των εντύπων ελέγχου.
 • Έλεγχος και παράδοση των καρτών εργασίας με στόχο την τιμολόγηση των πελατών.
 • Παρακολούθηση των αποθεμάτων ανταλλακτικών και εξασφάλιση της διαθεσιμότητας τους.
 • Εξυπηρέτηση των πελατών, συνεργατών και συναδέλφων με ευγένεια, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - Δίπλωμα / πτυχίο στον κλάδο του Automotive Engineering θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση
 • Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και συνεργασία

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας www.ctcgroup.com/careersμέχρι τις 12 Μαρτίου 2024. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;