Ψάξε τώρα

Graphic Designer

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#IM64323
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η ΙΜΗ ζητά να προσλάβει:

GraphicDesigner

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Αναπτύσσει και εφαρμόζει διάφορες ιδέες και concepts για το δημιουργικό και σχεδιαστικό κομμάτι των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας
 • Επιλέγει τα χρώματα, τη γραμματοσειρά, την μορφή του σχεδίου και του κειμένου
 • Αναπτύσσει γραφικά για εικονογραφήσεις προϊόντων, λογότυπα και ιστότοπους καθώς και διάφορα σχέδια για τη προώθηση των συνεδρίων και εκθέσεων που διοργανώνει η εταιρεία
 • Υποβάλλει έγκαιρα την εργασία σύμφωνα με τα καθορισμένα χρονικά πλαίσια
 • Παρέχει υποστήριξη στην επίβλεψη της εκτύπωσης και διασφαλίζει πως παραδίδεται ποιοτική δουλειά έγκαιρα
 • Ελέγχει τεχνικές λεπτομέρειες
 • Ενημερώνεται για τις εξελίξεις σχετικά με τις νέες τεχνολογικές και σύγχρονες τάσεις στον τομέα του και ανανεώνει τις τεχνικές του γνώσεις και δεξιότητες
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμεναπροσόντα:

 • Πτυχίο στις Γραφικές Τέχνες ή άλλο σχετικό κλάδο
 • Μεταπτυχιακό σε σχετικό κλάδο θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
 • Portfolio που να δείχνει τις ικανότητες ως σχεδιαστής γραφικών τεχνών
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων(Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop)
 • Πολύ καλές Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού
 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Καινοτομία/ Δημιουργικότητα
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Κριτική Σκέψη
 • Ικανότητα ποιοτικής έρευνας από αξιόπιστες πηγές
 • Αξιοπιστία
 • Ομαδικότητα

Απολαβές

Προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Βιογραφικό Σημείωμα και πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancy@imhbusiness.com με την ένδειξη «GD24», μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Ατομικές συνεντεύξεις θα διεξαχθούν μόνο με όσους

πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα

Τηλ.: +35722505555 | Φαξ.: +35722679820 | www.imhbusiness.com

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;