Ψάξε τώρα

Energy Auditor

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#EE64087
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Έρευνα αγοράς για προϊόντα και εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας

 • Συνεχής ενημέρωση για τις τάσεις και πρακτικές του κλάδου και κανόνες που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση

 • Επισκέψεις και επιθεωρήσεις σε κτίρια ή εγκαταστάσεις για την αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς και απόδοσης τους

 • Ετοιμασία λεπτομερών αναφορών που περιγράφουν ευρήματα, προτεινόμενες λύσεις και εκτιμωμένων εξοικονομήσεων

 • Συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από υποψήφιους πελάτες για έργα ESCo

 • Ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης και λογαριασμών για εντοπισμό τομέων προς βελτίωση

 • Αναγνώριση ευκαιριών για βελτίωση ενεργειακής απόδοση σε εξοπλισμό, συστήματα και λειτουργείες κτιρίων

 • Ετοιμασία οικονομοτεχνικών μελετών για έργα εξοικονόμησης ενέργειας

 • Προετοιμασία προσφορών

 • Παρουσίαση προϊόντων και εξοπλισμού

 • Εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων

 • Αξιολόγηση απόδοσης για την επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρηση της επιτυχίας του έργου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

 • Εμπειρία τουλάχιστον τρία χρόνια

 • Μέλος του ΕΤΕΚ

 • Επαγγελματική άδεια Ενεργειακού Ελεγκτή στις κατηγορίες Α-Β-Γ

 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 • Άριστες γνώσεις και ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και MS Office.

 • Γνώση στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και συναρτήσεων παλινδρόμισης

 • Γνώση του προτύπου επαλήθευσης εξοικονόμησης ενέργειας IPMVP.

 • Χρήση AutoCAD

 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης

 • Οποιαδήποτε επαγγελματική άδεια, από τις παρακάτω, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν: Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα; Επιθεωρητή συστημάτων θέρμανσης με λέβητες; Επιθεωρητή Συστημάτων Κλιματισμού; Ενεργειακού Διαχειριστή / Energy Management / EUREM

 • Λευκό Ποινικό Μητρώο

 • Άδεια οδήγησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αν ενδιαφέρεσαι για τη θέση, μπορείς να μας στείλεις το βιογραφικό σου σημείωμα στο e-mail: info@greenenergy.com.cy αναφέροντας τον τίτλο “ Energy Auditor”.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;