Ψάξε τώρα

Marketing specialist

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#TS63894
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Marketing specialist

Требования:

Настройка smm

Google таргетинг, Google ads, Facebook.

Прямое взаимодействие с it-специалистами и дизайнерами.

Работа со всеми соцсетями и их развитие, подготовка постов, выбор направлений для развития рекламы

Условия:

график работы 5/2, с 9 до 18

официальное трудоустройство согласно Кипрскому законодательству (ежегодный отпуск, оплачиваемые праздничные дни и больничные) с оформлением рабочей визы при необходимости;

отсутствие дресс-кода и ненужной бюрократии, прекрасная молодая команда

Офис г. Лимассол

Зарплатная вилка обсуждается с успешным кандидатом


Marketing specialist
Requirements:
Setting up smm
Google targeting, Google ads, Facebook.
Direct interaction with IT specialists and designers.
Working with all social networks and their development, preparing posts, choosing directions for advertising development
Conditions:
work schedule 5/2, from 9 to 18
official employment in accordance with Cyprus legislation (annual leave, paid holidays and sick leave) with a work visa if necessary;
no dress code or unnecessary bureaucracy, wonderful young team
Office in Limassol
Salary range is discussed with the successful candidate

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;