Ψάξε τώρα

Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#ML63879
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Η εταιρεία μας, Mind The Gap Ltd, επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της Σύμβουλο Συστημάτων Διαχείρισης (Integrated Management Systems Consultant).

Καθήκοντα & Αρμοδιότητες:

Το άτομο που θα πλαισιώσει την ομάδα της Mind The Gap Ltd, θα εξειδικευτεί περισσότερο σε σχέση με την εμπειρία που ήδη μπορεί να έχει στην Ανάπτυξη & Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης με βάση Διεθνή Πρότυπα (ISO) και όχι μόνο, με σκοπό την επαγγελματική του ανέλιξη στον τομέα της Συμβουλευτικής. Ανάμεσα στα καθήκοντα και αρμοδιότητες του θα είναι:

 • Η Εκπόνηση - Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης

 • Η συμμετοχή στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τα Συστήματα Διαχείρισης

 • Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες της εταιρείας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Θετικών Επιστημών (Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος, Επιστήμη Τροφίμων, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κλπ) ή/και

 • Μεταπτυχιακό σε Business Management, Occupational Health & Safety, Διαχείριση Ποιότητας

 • Γνώσεις στα Συστήματα Διαχείρισης και σχετική εκπαίδευση (ISO 9001, 45001, 22000, 14001, 27001)

 • Τουλάχιστον 2ετη επαγγελματική εμπειρία στα Συστήματα Διαχείρισης (ανάπτυξη ή εφαρμογή)

 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Microsoft Office

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 • Δίπλωμα οδήγησης

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Οργανωτικές δεξιότητες

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

 • Ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας με ομάδα έργου

 • Εμπιστευτικότητα, συνέπεια και επαγγελματισμός

Παρακαλούμε όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μόνο όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονταινα αναπτυχθούν στον τομέα της Συμβουλευτικής, αναγράφοντας τον κωδικό CON/0124 στο email: careers@mindthegap.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;