Ψάξε τώρα

Διοικητικός/ή Λειτουργός

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#SP61800
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ) δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός Διοικητικού Λειτουργού για τα γραφεία του στη Λευκωσία.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος στην Πολιτική Μηχανική, ή στην Πληροφορική ή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Management). Θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική και αγγλική γλώσσα και να είναι καλοί χειριστές προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως MS Office, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin) κλπ. Πείρα σε θέματα χειρισμού βάσεων δεδομένων και οργάνωσης εκδηλώσεων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν, εκτέλεση γενικών καθηκόντων που αρμόζουν στη θέση και σε σχέση με θέματα των επιστημονικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για μελέτες που αναλαμβάνει ο Σύλλογος, ετοιμασία σημειωμάτων, εκθέσεων και πρακτικών, υποβολή εισηγήσεων, διεκπεραίωση και μέριμνα για την υλοποίηση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Συλλόγου, διοργάνωση εκδηλώσεων και εκπαίδευσης, εκτέλεση γενικής φύσεως καθηκόντων σε σχέση με τον Τομέα Οικονομικών του Συλλόγου, καθώς και σε θέματα Λογιστηρίου και Πληροφορικής κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατάλληλα συμπληρωμένη την αίτησή τους μαζί με πλήρες βιογραφικό σημείωμα το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο email info@spolmik.org.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://bit.ly/3R63UH6

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;