Ψάξε τώρα

Διευθυντικό Στέλεχος

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#IO61706
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί να προσλάβει διευθυντικό στέλεχος πλήρους απασχόλησης, με αρχικό μικτό μισθό 1600 Ευρώ μηνιαίως.

Τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν:

• Παροχή διοικητικής υποστήριξης σε ερευνητές του Ινστιτούτου.
• Παροχή διοικητικής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή και το Διοικητικό Συμβούλιο.
• Συντονισμός και εποπτεία «εκπαιδευόμενου» προσωπικού (trainees).
• Συμβολή στην προετοιμασία και επιμέλεια του Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) και άλλων δημοσιεύσεων του Ινστιτούτου.
• Ετοιμασία εκθέσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων.
• Προετοιμασία και οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου.
• Επίβλεψη για διαχείριση αρχείων και βάσεων δεδομένων του Ινστιτούτου.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Μεταπτυχιακός Τίτλος σε πολιτικές/κοινωνικές επιστήμες/διοίκηση ή συναφή κλάδο.
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
• Σχετική εμπειρία στη βάση των κύριων καθηκόντων (βλ. παραπάνω).

*Η κατοχή διδακτορικού τίτλου θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν, όπως επίσης και η εμπειρία στην υποβολή και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή ενδιαφέροντος, μαζί με βιογραφικό σημείωμα, στο info@ispd.org.cy μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;