Ψάξε τώρα

Διοικητικός Λειτουργός

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#IO61705
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Το Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του, επιθυμεί να προσλάβει διοικητικό λειτουργό, με αρχικό μικτό μισθό 950 Ευρώ μηνιαίως (30 ώρες εργ. την εβδομάδα). Ωράριο εργασίας: 8:45- 2:45 (Δευτέρα-Παρασκευή).

Κύρια καθηκόντα:
Παροχή διοικητικής υποστήριξης για τη λειτουργία/δράσεις του Ινστιτούτου – γενικά διοικητικά καθήκοντα γραφείου.

Απαιτούμενα προσόντα:
-Τίτλος σπουδών πτυχιακού επιπέδου, σε διοίκηση/πολιτικές/κοινωνικές επιστήμες/ΜΜΕ ή συναφείς κλάδους.
-Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση αγγλικής.

*Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και σχετική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπλέον προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή ενδιαφέροντος, μαζί με βιογραφικό σημείωμα, στο info@ispd.org.cy μέχρι και τις 10 Δεκεμβρίου 2023.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;