Ψάξε τώρα

Kitchen Crew

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#TS61435
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση / Μερική Απασχόληση

Are you a skilled and passionate cook with a flair for culinary creativity? The Smuggers, a vibrant and innovative company in the [industry] sector, is searching for a talented Cook to join our culinary team. As a Cook at The Smuggers, you will play a crucial role in delivering exceptional burgers to our customers.

Requirements:

 • Proven experience as a cook in a professional kitchen.
 • Culinary degree or relevant certification is a plus.
 • Ability to handle pressure in a fast-paced kitchen environment.
 • Strong team player with excellent communication skills.
 • EU citizenship or valid work permit to work in the EU.
 • Proficiency in English and/or Greek.
 • Well-organized with attention to detail.
 • Creativity and a passion for culinary innovation.

Job Description:

As a Cook at The Smuggers, you will be responsible for:

 • Preparing and cooking a variety of dishes following established recipes.
 • Collaborating with kitchen staff to ensure the highest quality of food production.
 • Adhering to food safety and sanitation standards.
 • Monitoring and maintaining inventory levels.
 • Keeping abreast of culinary trends and bringing fresh ideas to the table.
 • Collaborating with a diverse team to deliver exceptional dining experiences.
Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;