Ψάξε τώρα

Εργάτης/ρια

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#SL59085
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Συνεργασία με την ομάδα για τον καθαρισμό των χόρτων σε φωτοβολταϊκά πάρκα
 • Συνεργασία με την ομάδα για τον καθαρισμό φωτοβολταϊκών πλαισίων σε όλα τα φωτοβολταϊκά έργα
 • Βοήθεια στην ομάδα σε δραστηριότητες συντήρησης των φωτοβολταϊκών έργων
 • Βοήθεια στην ομάδα σε περιπτώσεις αντιμετώπισης προβλημάτων στα φωτοβολταϊκά πάρκα
 • Τήρηση των στοιχειωδών κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας σύμφωνα με τις συνήθεις πρακτικές και τις σχετικές οδηγίες εργασίας

ΠΡΟΣΟΝTA

 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Γνώση ηλεκτρολογίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολογίας θα θεωρηθεί επιπλέων προνόμιο
 • Γνώση Ελληνικών
 • Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Microsoft Word / Excel, Autocad) θα θεωρηθεί επιπλέονoν προνόμιο
 • Ομαδικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Να έχει εκπληρώσει της στρατιωτικές του υποχρεώσεις

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Φιλικό Περιβάλλον Εργασίας
 • 13 μισθοί
 • 21 ημέρες άδεια
 • Ώρες Εργασίας: 8:00 – 17:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)
 • Bonus Scheme

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αν ενδιαφέρεσαι για τη θέση, μπορείς να μας στείλεις το βιογραφικό σου σημείωμα στο e-mail: info@geg.com.cy αναφέροντας τον τίτλο “ ΕΡΓΑΤΗΣ / ΕΡΓΑΤΡΙΑ”.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;