Ψάξε τώρα

O&M Engineer

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#SL59082
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Καθημερινή παρακολούθηση των Φ/Β συστημάτων μέσω εφαρμογών και ετοιμασία αναφορών
 • Καταγραφή δεδομένων από τις συντήρησης
 • Να διατηρεί τα έγγραφα και το ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης του τμήματος ενήμερο και τακτοποιημένο
 • Ενημέρωση και βοήθεια (από το γραφείο) στην ομάδα σε περίπτωση βλάβης
 • Συνεργασία με το τεχνικό διευθυντή για την ετοιμασία του πλάνου εργασιών της συντήρησης των Φ/Β συστημάτων
 • Να διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, εσωτερικά και εξωτερικά του Τεχνικού Τμήματος
 • Να λαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία και να την διανέμει στα αρμόδια άτομα της ομάδας
 • Να τηρεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να συμπληρώνει τα κατάλληλα έντυπα που τεκμηριώνουν τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Ομίλου, την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας και την εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα και την κείμενη νομοθεσία (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001)
 • Άλλα καθήκοντα και ευθύνες που μπορεί να του ανατεθούν από τις διαδικασίες της Εταιρείας και ευρύτερα του Ομίλου σχετικά με τη θέση

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανολόγου μηχανικού
 • Για τους υποψήφιους με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού απαιτούνται γνώσης ηλεκτρολογίας.
 • Καλή γνώση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και MS Office
 • Γνώσης Autocad, PVSyst θεωρείτε πλεονέκτημα
 • Υπευθυνότητα, οργάνωση και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Άδεια οδήγησης

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Φιλικό Περιβάλλον Εργασίας
 • 13 μισθοί
 • 21 ημέρες άδεια
 • Ώρες Εργασίας: 8:00 – 17:00 (Δευτέρα – Παρασκευή)
 • Bonus Scheme

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;