Ψάξε τώρα

Τεχνικός

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#MM58811
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Η εταιρεία KIK Trading εδρεύει στην Λεμεσό και ιδρύθηκε το 1981. Σήμερα εργοδοτεί πέραν των 270 ατόμων. Ασχολείται με τον τομέα του χονδρικού εμπορίου όπου εισάγει διάφορα προϊόντα (τρόφιμα, ποτά, σακχαροειδή, καπνικά, παγωτά, pet foods, παιχνίδια, καθαριστικά, κ.τ.λ. ) τα οποία διανέμει Παγκύπρια με το δικό της δίκτυο διανομής. Επίσης ασχολείται με το Λιανικό εμπόριο όπου έχει τα δικά της 50 καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης (Mini Mall Stores & Portioli Cafe).

Τεχνικός

Ζητείται έμπειρος Τεχνικός που να αναλάβει μια σειρά καθηκόντων όπου σχετίζονται με τη δημιουργία και τη συντήρηση ηλεκτρικής υποδομής, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών συσκευών όπως ψυγεία, καταψύκτες, μηχανών καφέ, CCTV κλπ. Ο ιδανικός υποψήφιος πρέπει επίσης να έχει εμπειρία σε διάφορα είδη ηλεκτρικών συσκευών και συστημάτων. Ο στόχος θα είναι η παραγωγή και η διατήρηση καλά λειτουργικών ηλεκτρικών συνδέσεων για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ατυχημάτων και τη μεγιστοποίηση της χρηστικότητας του ηλεκτρισμού σε όλες τις εγκαταστάσεις.

Ευθύνες

 • Εκτέλεση σχεδίων ηλεκτρικής καλωδίωσης για καλή λειτουργία των συστημάτων φωτισμού, ενδοσυνεννόησης και άλλων ηλεκτρικών συστημάτων.
 • Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών, φωτιστικά και εξοπλισμό για συναγερμό και άλλα συστήματα.
 • Εγκατάσταση εξαρτημάτων ασφαλείας και διανομής (π.χ. διακόπτες, αντιστάσεις, πίνακες διακοπτών κλπ.)
 • Σύνδεση καλωδίωσης σε ηλεκτρικά κυκλώματα και δίκτυα που εξασφαλίζουν τη συμβατότητα των εξαρτημάτων.
 • Προετοιμασία και συναρμολόγηση αγωγών και σύνδεση καλωδιώσεων μεταξύ τους.
 • Συντήρηση συστημάτων κλιματισμού και ψυγείων, μηχανών καφέ.
 • Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων, εντόπιση κινδύνων ή δυσλειτουργιών και επισκευή ή αντικατάσταση κατεστραμμένων μονάδων.

Προσόντα

 • Προηγούμενη εμπειρία ως τεχνικός ηλεκτρολογικών συσκευώ και μηχανών καφέ.
 • Εμπειρία σε βιομηχανικά και / ή εμπορικά ηλεκτρικά συστήματα.
 • Δειγματοληπτική δυνατότητα χρήσης ηλεκτρικών εργαλείων και εργαλείων χειρός (π.χ. απογυμνωτές καλωδίων, βολτόμετρο κ.λ.π.) και ηλεκτρικών σχεδίων.
 • Δυσμενής γνώση των διαδικασιών ασφαλείας και των νομικών κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών.
 • Εξαιρετική κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εξαιρετική φυσική κατάσταση και ευελιξία για εργασία σε μεγάλες βάρδιες και διανυκτέρευση
 • Δίπλωμα στη σχετική επαγγελματική κατάρτιση ή επιτυχώς ολοκληρωμένη μαθητεία ως ηλεκτρολόγος
 • Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος (θα θεωρείται πλεονέκτημα)

Προσφέρουμε:

Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον, με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης. Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, σας παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είστε έτοιμος/η να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρείας μας και να αναλάβετε σταδιακά έναν πιο ενεργό ρόλο. Επίσης προσφέρουμε ελκυστικό πακέτο απολαβών με προοπτική ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing@kiktrading.com.

Όλα τα βιογραφικά θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;