Ψάξε τώρα

Συσκευαστής/Συσκευάστρια Παραγωγής

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#RL58101
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Ρόλος:

Εκτελεί μια σειρά εργασιών που σχετίζονται με το πακετάρισμα των φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με τους κανόνες Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής (cGMP) και τις Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας (SOP)

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 • Χειρισμός, τροφοδοσία, επίβλεψη, καθαρισμός μηχανής συσκευασίας.
 • Έλεγχος της ποιότητας και της ποσότητας των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Εκτύπωση πληροφοριών του προϊόντος σε χαρτονάκια και ετικέτες.
 • Καθαρισμός των δωματίων συσκευασίας και των κοινόχρηστων χώρων. Καθαρισμός εξαρτημάτων. Διατήρηση σε καλή κατάσταση των μηχανημάτων, εξαρτημάτων, σκευών μητρώων και χώρων συσκευασίας.
 • Γενικός έλεγχος και καθαριότητα των χώρων εργασίας και των μηχανών καθώς και κλείσιμο φώτων, πριζών, παροχών αέρα/νερού και άλλων μηχανημάτων στο τέλος της ημέρας.
 • Ενεργή συμμετοχή σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Πλήρης και συνεχής ενημέρωση και συμμόρφωση προς όλους τους κανονισμούς της εταιρείας.
 • Συνεχής ενημέρωση, κατανόηση και εφαρμογή των γραπτών τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας (SOPs). Σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζονται γραπτές διαδικασίες/οδηγίες χωρίς γραπτή εντολή από εξουσιοδοτημένο άτομο.
 • Εκτέλεση άλλων σχετικών εργασιών οι οποίες ανατίθενται από τον προϊστάμενο.

Ακαδημαϊκά Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής

Εργασιακή Εμπειρία:

 • Προηγούμενη εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα

Ωφελήματα:

 • Προσφέρεται ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, περιλαμβανομένου του 13ου και 14ου μισθού
 • Ιατρική κάλυψη
 • Εκπτωτικό πακέτο
 • Πρόσβαση στο γυμναστήριο

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Remedica www.remedica.eu. ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο careers@remedica.com.cy

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;