Ψάξε τώρα

Τεχνικός Μηχανικός

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#RL54439
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Καθήκοντα και Ευθύνες:

  • Προετοιμασία, ρύθμιση και έλεγχος λειτουργίας των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές χρήσης.
  • Εκπλήρωση προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού σύμφωνα με γραπτές διαδικασίες και με βάση τις οδηγίες του Υπεύθυνου Μηχανικού Παραγωγής.
  • Εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης/αντιμετώπισης προβλημάτων του εξοπλισμού παραγωγής-συσκευασίας.
  • Εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης νέου εξοπλισμού
  • Διενέργεια τεχνικών ελέγχων στον εξοπλισμό, με στόχο τη διασφάλιση της αποδοτικής λειτουργίας των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας και αναφορά των ευρημάτων στον Υπεύθυνο Μηχανικό Παραγωγής.
  • Τήρηση αρχείων σχετικά με τη συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής-συσκευασία

Προσόντα και Δεξιότητες:

  • Απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
  • Προηγούμενη σχετική εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους θα θεωρηθεί προσόν.
  • Ισχυρές τεχνικές, επικοινωνιακές, οργανωτικές δεξιότητες.
Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;