Ψάξε τώρα

Τεχνικός Κλινικού Εργαστηρίου

Η συγκεκριμένη αγγελία έχει λήξει. Ψάξτε στο www.carierista.com για αναζήτηση άλλων αγγελιών.

#AT54307
Τύπος: Πλήρης Απασχόληση

Τα κλινικά εργαστήρια ADAMOU TINGERIDES αναζητούν:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ για τα κεντρικά εργαστήρια στην Λευκωσία:

Καθήκοντα:

 1. Διενεργεί αναλύσεις και συμμετέχει σε λοιπές διεργασίες του εργαστηρίου
 2. Εξυπηρέτηση ασθενών
 3. Χειρίζεται, αποθηκεύει και διατηρεί αντιδραστήρια και δείγματα αναλύσεων
 4. Διενεργεί αιματολογικές, μικροβιολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές και άλλες εξετάσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των υπευθύνων.
 5. Διενεργεί ελέγχους καλής λειτουργείας και καταχωρεί στοιχεία συντήρησης μηχανημάτων
 6. Καταγράφει και διατηρεί δεδομένα αναλύσεων και προσωπικά στοιχεία εξεταζόμενων φροντίζοντας για την ορθότητα τους και τη συμμόρφωση με τις κατάλληλες διαδικασίες και κατευθυντήριες οδηγίες.

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

 1. Πτυχίο από ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε ένα από τους κλάδους Βιοχημείας, Μικροβιολογίας, Βιολογίας, Αιματολογίας, Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων ή σε άλλο συναφή κλάδο.
 2. Καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 3. Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
 4. Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητας επικοινωνίας και συνεργασίας
 5. Προϋπηρεσία και εμπειρία στην αιμοληψία θα θεωρηθούν πλεονέκτημα

Προσφέρονται:

 1. Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας, κάλυψης βασικών ικανοτήτων αλλά και τυχόν κάλυψης πρόσθετων προσόντων
 2. 13oς μισθός
 3. Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 4. Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό με email στο alexis@atlabs.com.cy

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 11/06/2023.

Carierista Logo

Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις σχετικές με νέες θέσεις εργασίας, θέματα καριέρας και επιχειρηματικότητας;